Berichten van 24.11.2011


Vrijstaande kantoren en leegstaande woningen.

André Le Loux 24.11.2011

Deze week kwam ik in gesprek met een projectontwikkelaar. In dat gesprek kwam , zoals in deze tijd wel logisch, het onderwerp “economische crisis” aan de orde. En vanzelfsprekend krijg je het dan ook over wat Enschede zou moeten doen. Opmerkelijk waren zijn uitspraken over de kantorenmarkt. Bedrijven zouden niet naar een ander gebouw mogen verhuizen als niet duidelijk is wat er terug komt in het gebouw dat zij gaan verlaten. En, zei hij, dat geldt ook voor huurders. Volgens hem is het een fabeltje dat een aantal kantoorgebouwen niet meer als zodanig geschikt zouden zijn of met beperkte middelen niet geschikt te maken zijn en dat daarom bedrijven verhuizen naar nieuwe locaties.

Ook Burgerbelangen is die mening toegedaan en wij hebben dit soort uitspraken ook al eens geopperd. Natuurlijk, misschien kun je niet alles afdwingen, maar we kunnen en moeten er wel beleid op zetten. Bij de komende besprekingen over de kantorenmarkt zullen we daarom dit onderwerp weer aankaarten. De Tweede kamer wil verruiming van de tijdelijke verhuurmogelijkheden van woningen, een goede zaak. Ook bespreken we binnenkort in de gemeenteraad de woonvisie. Hierin zal duidelijk worden dat we de komende jaren fors minder woningen gaan bouwen en ook niet alle locaties in de lucht willen houden. Hopelijk krijgen we door dit soort maatregelen de doorstroming weer op gang.


Kordaat idee voor langdurig werklozen afgestraft!

Albert Veldt 24.11.2011

In de afgelopen raadsvergadering op maandag jongstleden werd een zogenaamde blauwe nota gepresenteerd door ons college over de kaderstelling voor werk en economie. Als Burgerbelangen vinden wij al jaren dat er te weinig wordt gedaan aan de problematiek van werkloosheid. Het is structureel en al decennia lang zit Enschede vér boven het landelijke gemiddelde. Alle middelen om mensen aan het werk te helpen zijn onvoldoende om de problemen écht op te lossen.

Feit is dat er ruim 15.000 mensen in Enschede werkloos zijn, kunnen en willen werken en vaak voldoende opleiding hebben, maar dat er tegenover die duizenden die zoeken slechts globaal 750 vacatures bestaan. Ons college heeft (ook in vorige periodes) vergeefs getracht werkgevers naar onze regio te lokken om zo banen te genereren. Tegelijkertijd werd de werkzoekenden de valse schijn opgehouden dat met een enorm duur re-integratieplan de mogelijkheden voor werk verzekerd was. Ieder kan begrijpen dat dit slechts voor alleen de allerbeste was weggelegd en dan nog konden het er gezien de 750 beschikbare banen natuurlijk nooit veel meer zijn! Maar ondertussen beloopt de economische schade van dit geheel toch al snel een 30 miljoen euro op jaarbasis. Als woordvoerder heb ik een vrij controversieel voorstel gedaan waar alle andere partijen zich negatief over hebben uitgelaten. Tot mijn verbazing en spijt uiteraard. Ik stelde voor; dat als werkgevers niet naar Twente komen, onze werklozen dan naar de werkgevers in andere delen van Nederland te laten gaan!! Geef ze het eerste jaar een vergoeding op reiskosten en extra reistijd en na één jaar, als ze van die werkgever een contractverlenging of vast contract krijgen, een verhuisvergoeding. De enige die verrast (niet negatief) reageerde was onze wethouder Mevr. Van Hees. Landelijk pleit ook minister Kamp voor een dergelijke regeling omdat door krimp in bepaalde gebieden tegenover groei in andere gebieden, we op die manier onze burgers zoveel mogelijk aan het werk kunnen houden. Als we nu niet met visie en daadkracht de zaak aanpakken laten we de economie stagneren in het ene deel van het land wat geld kost en in het andere deel van het land laten we kansrijke mensen werkloos thuis zitten wat ook héél véél geld kost. Wat mij daarnaast ook bekommert is het lot van deze mensen!


Officiële opening eerst fase Auke Vleerstraat

Ben Sanders 24.11.2011

Na een aantal jaren van voorbereiden en uitvoeren is nu dan eindelijk de eerste fase van de Auke Vleerstraat afgerond. Tussen de Afinkstraat en de Twekkelerveld Es ligt nu een mooie weg met 4 banen en 2 parallelwegen. De kruispunten zijn geheel vernieuwd en voorzien van moderne verkeersregelinstallaties om het verkeer zo soepel mogelijk te verwerken. Voor het langzame verkeer is er een moderne fietsbrug aangelegd.

Kortom een mooie aanwinst voor de Gemeente Enschede en een goed begin van een betere bereikbaarheid van Enschede West. De wethouder verkeer Hans van Agteren zal donderdag 8 december tussen 11.00 en 13.00 uur in het bijzijn van genodigden deze eerste fase officieel openen. Vindt u het ook interessant deze opening bij te wonen dan bent u welkom.


Profronde? Kwartet!!

Niels van den Berg 24.11.2011

Afgelopen zaterdag ben ik aanwezig geweest bij GOW (gezamenlijke oostelijke wielerverenigingen) Enschede. Voor de tweede keer op rij hebben zij een parcours opgebouwd aan de Vlierstraat in Enschede. Terwijl de (semi-)profs voorbijschieten in het prachtige decor, stel ik hardop de vraag aan mijn zwager, die ook een fervent wielerfanaat en tevens medeorganisator van dit event is: “dit zouden jullie uit moeten bouwen naar een hoger niveau, wat zeg je daarvan”? Kwaliteit gaat boven kwantiteit, en het kwalitatieve begin is er, we kunnen eens bekijken wat de eventuele mogelijkheden zijn. Enkele dagen later lees ik op teletekst van RTV Oost het pleidooi van Joost Posthuma. Een pleidooi waar ik mij geheel in kan vinden, aangezien de conclusie die Joost trekt er een is waar we niet omheen kunnen. Kernwoorden en feiten onderschrijven zijn conclusies.

Zo is Enschede in het verleden meerdere keren uitgeroepen tot sportiefste stad van Nederland, en ook het gegeven dat er in Hengelo en Almelo een profronde is en dus niet in Enschede vind ik absoluut de moeite waard om te bekijken wat de mogelijkheden zijn. Enschede is inmiddels verworden tot een moderne stad met een behoorlijke omvang. Enschede heeft behoorlijk veel events in haar kalender staan, allen met uiteenlopende karakters. Grotere sport georiënteerde events zijn er in de vorm van de Military en de marathon. Twee enorme evenementen waarbij Enschede vol in de picture staat. Deze evenementen zijn een begrip geworden, en mogen zich zo nu en dan verheugen op mondiale media aandacht. Daarnaast is FC Twente natuurlijk de grootste exponent voor onze stad wanneer het om sport gaat. Met die gegevens kunnen we stellen dat we dus drie grote sport gerelateerde events binnen onze gemeentegrenzen hebben en die hun sporen al lang en breed verdiend hebben. Ik ben, net als Joost, van mening dat er ruimte is voor een kwartet, en dus voor een profronde. Ik vind dat we serieus moeten gaan kijken welke mogelijkheden er zijn, waarbij ik wel richting durf te geven aan de financiering van een dergelijke profronde. Het overgrote deel zal voort moeten komen uit sponsoring, maar wanneer wij in de eerste jaren een lichte ondersteuning kunnen bieden, vind ik dat we alles uit de kast moeten trekken om de plannen te realiseren. Enschede Promotie bijvoorbeeld zou een rol kunnen spelen m.b.t. de PR. Twee voordelen hebben wij als Enschede zijnde. Joost als uithangbord en een fietsvriendelijke stad in wording zijn alvast een mooi begin. Tot slot ben ik ook voornemens om wethouder Wallinga, met zijn sport minded karakter te vragen om eens een bijeenkomst te organiseren, zodat we misschien in 2012 de profronde van Enschede toe kunnen voegen aan onze goed gevulde sportagenda.