Berichten van 15.11.2012


In Ganzenpas over de Hengelosestraat.

Albert Veldt 15.11.2012

De Hengelose straat heeft ter hoogte van de Auke Vleerstraat een complete metamorfose ondergaan in de afgelopen jaren.

Ondanks dat wij niet voor de sloop van het viaduct waren, mag gezegd worden dat qua uitstraling deze straat er zeer op is vooruitgegaan. Nu is het afwachten of de verkeersveiligheid op het oude niveau gewaarborgd blijft. Het personeel van de kantoorpanden in die omgeving is ook erg te spreken over de open uitstraling, want in plaats van tegen het viaduct aan te moeten kijken hebben ze nu riant uitzicht op de campus van de UT met de mooie vijverpartij.
Vroeger kwamen er vanuit die vijver op de campus met name de ganzen die langs de toen bestaande ventweg en zijkant van het viaduct naar voedsel zochten. Nu het viaduct er niet meer is, is ook hun territorium gewijzigd met als gevolg dat ze de rijbanen van de Hengelosestraat oversteken om de berm te begrazen. Dit geeft meerdere keren per dag een behoorlijk remmende werking op het autoverkeer en heeft al enkele keren geleid tot kop staart botsingen. Wij vragen ons af wat onze verkeerswethouder hier aan gaat doen voor er gewonden vallen en dan bedoelen wij zowel aan de kant van de automobilisten als aan de kant van de overstekende dieren.


Kennishuis, Bibliotheek en motie Centrum Boekelo

Ben Sanders 15.11.2012

Ik had beloofd u allen op de hoogte houden m.b.t. de motie upgrading Centrum Boekelo en het Kennishuis met Bibliotheek.

Afgelopen maandag is in de marathon Raadsvergadering tijdens de behandeling van de begroting 2013 de 2e en iets dwingende Motie Boekelo, door Burgerbelangen ingediend en ondersteund door bijna alle partijen (behalve Groen Links) aangenomen, en deze motie zal gefaseerd worden uitgevoerd. Kortom de twee motiemarkten hebben voor Boekelo wat opgeleverd en kan Boekelo er vanuit gaan dat hun Centrum een upgrade gaat krijgen.
Het ‘Kennishuis’, de Bibliotheek en de Zuidmolen. Drie namen die volgens Burgerbelangen ineen gesmeed kunnen worden en tot één prachtige locatie worden omgebouwd waar jong en oud elkaar kunnen treffen en waar ‘oude’ ervaringen tevens ‘nieuwe’ leermomenten kunnen gaan worden. Daar waar kennis, duurzaamheid en zorg elkaar kunnen ontmoeten. Velen zijn het al met elkaar eens, zo vernam ik van ambtenaren en bestuurders dat de Zuidmolen dé unieke plaats is om een ‘Kennishuis’ van te maken met een geïntegreerde bibliotheek. Het voorstel wat Burgerbelangen heeft gedaan bespaard veel extra geld, houd de bibliotheek in het centrum, maakt heel veel ouderen blij, maar vooral het geeft een nieuwe impuls aan de Zuidmolen en het verlevendigt tevens het Van Loenshof en daarmee de entree van het Centrum van Enschede. Wordt weer vervolgd!


Plannen en Grondopbrengsten moskee

Niels van den Berg 15.11.2012

Afgelopen woensdag ben ik bij een bewoners info avond geweest namens de fractie.

Op de rol stonden de plannen voor de nieuw te bouwen moskee op het voormalig DCW terrein. Laurens Wasssen deelde deze avond alle info met omwonenden, hij deed dit namens de wijkraad Zuid-Oost. In zijn presentatie was Laurens helder en gaf hij duidelijk aan dat de wijkraad zich neutraal opstelt in de hele procedure. Zijn verhaal kwam sterk op mij over en liet eens te meer zien dat de meeste wijkraden in Enschede een betrouwbare bron van informatie zijn voor ons raadsleden. Voor mij werd wel duidelijk dat veel burgers het politieke systeem niet helemaal kennen. Voor hen was bijvoorbeeld de besproken intentieovereenkomst gelijk al de besluitvorming. Ik heb mij de hele avond stil gehouden maar voelde mij geroepen om Laurens op zeker moment te ondersteunen in zijn poging om de bewoners duidelijk te maken dat de gemeenteraad uiteindelijk de knoop doorhakt en dat dat niet de mensen zijn die de plannen bedenken. Enkelen dachten zelfs dat aanwezige raadsleden de gemeente op zichzelf vertegenwoordigden. Verduidelijking in deze, dat wij volksvertegenwoordigers zijn, deed de discussie weer de juiste weg inslaan.

Dan kort t.a.v. plannen. In kernwaarden samengevat: de gemeente financiert niets. Het wordt een terrein van 5000 à 7000 m2. Moskee met koepel en 2 minaretten. Oproep tot gebed alleen op de vrijdag. Dagelijks 20 à 100 bezoekers, op religieuze dagen 1000 à 2000 bezoekers. 150 parkeerplaatsen op eigen terrein en ingang aan de zijde Spaansland. Naast het hoofdgebruik als moskee ook een sociaal maatschappelijke functie. Tot slot de grondverkoop. Er wordt verkocht tegen gangbare m2 prijzen. Met de grondopbrengsten is men voornemens sloop / sanering te bekostigen van de huidige DCW panden. Wij zijn positie aan het bepalen in dit vraagstuk. Als woordvoerder sta ik daar op dit moment als volgt in. Er zijn vier belangrijke aspecten.
Sociaal maatschappelijk? Hoe en waarom? Geen financiering door gemeente, dat is ook onze mening. Minaretten en eventuele geluidsoverlast tijdens oproep tot gebed. Maar misschien is de grondopbrengst wel het meest interessante deel. Want waarom zouden we die opbrengsten, ik verwacht rond 2 miljoen, niet elders inzetten? Bijvoorbeeld om de spaarpot aan te vullen.. Laat de eventuele belanghebbende partij ( welke dit ook is) ook de sloop en sanering maar bekostigen. Dit moeten u en ik toch ook wanneer we een vervallen pand aankopen op een perceel…


Agendapunt Vitale sportvereniging

Niels van den Berg 15.11.2012

In de raadsvergadering afgelopen maandag tijdens de discussie rondom onderwijsbegeleidings-gelden

nam Wallinga al een schot voor de boeg. In de toekomst kan ook de vitale sportvereniging een rol spelen in deze sector. Op dat moment keek ik naar fractievoorzitter le Loux aan mijn rechterzijde en gaf hem een knipoog. Ik ben al enkele weken bezig met de vitale sportvereniging. Vandaar ook dat ik kort geleden vragen heb gesteld aan de wethouder. Deze zijn inmiddels schriftelijk beantwoord maar zijn m.i. niet voldoende beantwoord. Reden voor mij om de ( stichting) vitale sport vereniging op de politieke agenda te krijgen. Dat is wat ik voor de eerstkomende raadsvergadering wil proberen, om zodoende scherp te stellen en er een juist vervolg aan te geven.


Afscheid Joost Posthuma, Joost bedankt!

Niels van den Berg 15.11.2012

Joost is gestopt met fietsen. Na 5 rondes van Frankrijk en 2 keer de Vuelta

als meest aansprekende wedstrijd deelnames, hangt de 31 jarige Enschedeeer de fiets aan de wilgen. Zondag a.s. stapt Posthuma voor de laatste keer op zijn fiets. Dit doet hij tijdens de GOW Enschede. Vrienden en familie hebben een heel programma in elkaar gezet. Joost heeft dat verdiend, negen jaar lang is hij het boegbeeld geweest voor de regio Twente in de wielerwereld. Afgelopen maandag heb ik geprobeerd om achtereenvolgens burgemeester den Oudsten en wethouder Wallinga te strikken om bij zijn afscheid aanwezig te zijn. Beide waren direct enthousiast, maar helaas verhinderd. Om Joost namens de gemeente Enschede toch te bedanken voor zijn prestaties, mag ik namens B&W het woord tot hem richten a.s. Zondag. Bij deze alvast een voorschot kort maar krachtig, Joost bedankt!
Mocht u ook aanwezig willen zijn tijdens het laatste optreden van Joost, dan bent u van harte welkom bij de vijver aan de Vlierstraat!