Berichten van 21.11.2013


Enschede ook in Kanniewaarzijn??

André Le Loux 21.11.2013

Enige tijd geleden kwam de gemeente Hoogeveen negatief in het nieuws

omdat een inwoner een sportrolstoel werd geweigerd omdat ze al genoeg sociale contacten had, ze had immers meer dan 100 facebook vrienden.
Je zou denken, het Kanniewaarzijn, maar dus toch!!! Nog gekker wordt het dat dit in Enschede ook gebeurd is. Een lid van de gehandicaptensportvereniging de Tubanten, waar ik voorzitter van ben, overkwam hetzelfde. De sportrolstoel werd geweigerd omdat ze met de gewone rolstoel aan het sociale leven kan deelnemen en zich kan laten vervoeren door haar vriend?? En als de verkering dan uit is ???Als ik de tekst van de afwijzing niet onder ogen zou hebben gehad zou ik het niet geloven.

Dat de sportrolstoel er juist is om sociale contacten via de sport op te bouwen, sport is daartoe een zeer geschikt middel en dat deelname aan sport juist voor de gehandicapte een enorme versterking kan zijn voor de eigenwaarde is waarschijnlijk nooit bij de ambtenaar doorgedrongen. Er dient bij WMO aanvragen maatwerk te worden geleverd en dit is dus niet afhankelijk of je toevallig een vriend hebt!!!

 Inmiddels heb ik een en ander opnieuw bij de dienst aangekaart, dus wordt vervolgd!!!


Behoud cultureel erfgoed ??

André Le Loux 21.11.2013

Als goed burger vinden wij dat buitenlanders die hier komen wonen hun eigen kerk c.q. moskee moeten kunnen stichten

en hun eigen culturele vereniging mogen oprichten. En aan vele (multi)culturele activiteiten wordt dikwijls nog subsidie gegeven. De VN commissie vindt dat er in Nederland een discussie moet plaats vinden over Sinterklaas (en Zwarte Piet). Het moet niet gekker worden, mogen we in ons eigen land onze eigen culturele waarden niet behouden ??!!


Banken kunnen vrijer worden, wat goed is voor Enschede.

Albert Veldt 21.11.2013

De huizenmarkt zit erg vast. Dat komt mede door de economische crisis, maar wordt versterkt door de Europese restricties,

zeg maar Nelie Kroes, die bepaalde dat banken met staatssteun niet mochten concurreren. Omdat praktisch alle banken staatssteun kregen, was er dus geen concurrentie en betaalde u als klant een té hoge rente. De financierbaarheid van huizen of bouwgrond stond daardoor sterk onder druk.
In de laatste vergadering over de nota grondprijsbeleid van de gemeente Enschede had ik al opmerkingen gemaakt over deze situatie. Want door die rigide Europese maatregel is er juist een monopolypositie gecreëerd voor de banken waar ze helemaal niet blij mee waren. Globaal genomen zullen er als de hypotheekrente één procent naar beneden gaat ongeveer vijf tot tien procent méér hypotheken gesloten kunnen worden. Consumenten blij, banken blij en uiteraard ook onze Gemeente Enschede blij!! In mijn bijdrage afgelopen week stelde ik voor om alle middelen te gebruiken om de verkoop van huizen en gronden in Enschede mogelijk te stellen. Enkele raadsleden waren daar een beetje bang voor.
Inmiddels lost de zaak zich gelukkig vanzelf weer enigszins op omdat ze in Den Haag zich nu ook afvragen of deze bankensituatie wel gezond en goed voor onze economie is. Ondertussen heeft men hierover vragen in het Europees parlement gesteld en waarschijnlijk krijgen de banken binnenkort hun vrijere positie weer terug en kunnen ze weer rentetarieven aan gaan bieden tegen gunstige voorwaarden voor potentiële kopers.


Leerlingenvervoer; regels zijn regels, 3 km is 3 km

Ben Sanders 21.11.2013

“Van Maaierstraat naar Fleringerbrink is 2,9 km” , zegt de moeder. “Nee”, zegt de Gemeente, “2,8 km”.

De grens om busvervoer te krijgen ligt bij 3 km en er mag een marge van 3 procent worden gehanteerd. In het eerste geval, de meting van de moeder dus, zou het net binnen de (marge) regels zijn en in het tweede geval, van de gemeente dus, net niet. Bijkomend is, de schoolbus rijd de route en heeft zelfs lege zitplaatsen. De moeder heeft door allerlei zaken grote problemen om haar kind op tijd op school te krijgen en vraagt om begrip en enige souplesse. Alle argumenten worden door de ambtenaar van tafel geveegd onder het mom van: ‘regels zijn regels’.
Een commissielid en naamgenoot van mij vraagt aan de ambtenaren of er dan tijdens de winterperiode een mogelijkheid is om tijdelijk één van de lege plaatsen in bus te mogen bezetten. Het resolute antwoord luidt: ‘Nee’. Uitspraak binnen een week!!

Is dit nu ONBEGRIP of ONWIL ik kan het niet zeggen. Wel weet ik dat wij als Raad pleiten voor ‘maatwerk’ maar dat woord is bij de ambtenaren nog niet geland, want; eerst een afwijzing, dan beroep, dan hoorzitting, dan moet nu aansluitend eerst nog over worden nagedacht met meerdere ambtenaren, dan moet er over worden vergaderd en vervolgens zal er dan waarschijnlijk schriftelijk op worden geantwoord.

Kortom wat dan uiteindelijk een discussie over 100 meter en regeltjes allemaal weer gaat kosten, daar praat niemand over. Maar met de kosten was de lege plaats in de bus zeker betaald geweest, was er een moeder blij en tevreden geweest en het belangrijkste dan hadden we een kind wat blij, tevreden en veilig van en naar school had kunnen gaan!!