Berichten van 27.02.2014


Verkiezingen

André Le Loux 27.02.2014

19 maart zijn de verkiezingen voor de gemeenteraad.

Op dit moment zijn de eerste verkiezingsdebatten geweest. Wat je merkt in de debatten is dat verschillende partijen niet zoveel beloven als voorheen, omdat ze wel weten dat , door de bezuinigingen, door het grondbeleid in het verleden en door de overheveling van taken van rijk naar gemeenten er fors minder te besteden is.

Dat maakt het er voor raadsleden niet leuker en gemakkelijker op. Zij zullen aan de samenleving moeten laten weten dat men het op vele fronten met minder geld moet doen. Dat zal ook betekenen dat raadsleden nog wel eens wat te incasseren zullen krijgen. Des te meer respect krijg je dan voor raadsleden die ondanks dit gegeven toch hun nek willen uitsteken.

Ook bij Burgerbelangen weten de toekomstige raadsleden (en we hebben goede kandidaten ) wat hun te wachten staat. Daarom verdienen ze het juist dat u gaat stemmen. Door uw stem uit te brengen steunt u hen en dat geeft hen vertrouwen om de moeilijke klus,die te wachten staat, te kunnen klaren.

Dus ga stemmen.


Niet stemmen uit onvrede, hoe doet u dat?

Albert Veldt 27.02.2014

Al eerder schreef ik in onze nieuwsbrief over de komende verkiezingen en dat er veel mensen zijn die niet tevreden zijn

over de huidige landelijke politiek (en dus vaak niet over onze gemeentelijke politiek) en overwegen op een andere partij te stemmen of helemaal niet. Een groot aantal van hen vroeg mij hoe ze een protest stem uit kunnen brengen of in ieder geval hun stem kunnen laten horen in de uitkomst.

Daarom hier even een uitleg hoe het werkt met uw stembiljet. De uitslag van de verkiezingen wordt bepaald door het aantal wel-uitgebrachte stemmen. Als u besluit om wél te gaan stemmen en u doet dat blanco of zonder iemand aan te kruisen maar met een opmerking op het stembiljet van welke aard dan ook, geldt dat als een niet niet-geldige stem. Deze stemmen tellen wél mee voor de opkomstpercentage, maar er worden geen zetels mee verdeeld.

De niet-uitgebrachte stemmen (van de teleurgestelde thuisblijvers) worden versleuteld naar rato van het aantal wel uitgebrachte stemmen. Dus door niet te gaan stemmen zorgt u ervoor dat er toch 39 raadszetels in Enschede worden ingevuld.

Feit is dus dat door thuis te blijven u de huidige politiek steunt maar door wél te gaan en blanco of protest te stemmen, u uw stem verloren laat gaan.

Eigenlijk kan er dus maar één conclusie zijn en dat is dat u in ieder geval gaat stemmen om mee te helpen de politiek te veranderen. Dat kunt u doen door te gaan stemmen op een lokale partij u laat uw stem dan op de juiste manier horen. Bij Burgerbelangen Enschede die al twintig jaar het belang van onze burgers vertegenwoordigd is uw stem in goede handen.

Ons credo is niet voor niets “gewoon samen doen”. Dus gaan we “gewoon samen stemmen”! Toch?


Onze stad

Hans van Agteren 27.02.2014

Bij de gemeenteraadsverkiezingen gaat het over uw eigen stad, uw eigen straat of uw eigen veiligheid

en hoe we de financiële middelen in Enschede moeten verdelen.

Nieuwe ideeën en mogelijke problemen kunnen we slechts de baas als we met z’n allen goed (blijven) samenwerken. Samen de schouders eronder zetten. Dat geeft draagvlak en een goed fundament om oplossingen te zoeken én te vinden Een kwestie van : ‘Gewoon Samen Doen’.

Burgerbelangen Enschede wil er ook de komende vier jaar weer voor de Enschedese burger zijn. Samen met u willen we Enschede veiliger, duurzamer, leefbaarder, groener, zorgzamer, slimmer, gezonder en beter bereikbaar maken.

Lokale zaken moeten NIET door de Haagse politiek worden opgelost. Stem lokaal in het stemlokaal.

Stem BurgerBelangen Enschede. Lijst 5
Al meer dan twintig jaar uw positief kritische lokale partij.


Data Campagne

Secretaris Burgerbelangen Enschede 27.02.2014

Vandaag over 20 dagen zijn de gemeenteraadsverkiezingen, het hele campagneteam draait op volle toeren,

u ziet ons niet alleen op de verkiezingsborden en de banieren langs alle hoofdwegen in de stad. Wij doen ook volop mee aan alle debatten de aankomende weken en willen ook u hier graag voor uitnodigen! Wilt u liever persoonlijk met ons in gesprek dan staan hier onder ook de data’s vermeld waar wij de aankomende week zijn te vinden. U bent van harte welkom.
Debatten voor de komende week:

 • 2-mrt Debat op de markt Boekandel Broekhuis       14.30 – 16.30
 • 5-mrt Lijsttrekkersdebat UT de waaier                    19.00 – 22.00
 • 7-mrt POOB – Ouderenbeleid  De roef                    14.00 – 16.00
 • 9-mrt Democratische organisaties Hoog en Droog   13.30 – 16.00
 • 11-mrt Rozedebat – LHBT Bibliotheek centrum        19.30 – 21.00

Ga in gesprek met ons op :

 • 1 maart   Centrum Enschede / Ei van Co              11.00 – 15.00
 • 2 maart   Carnaval Boekelo                                 13.30 – 17.00 
 • 2 maart   Boekhandel Broekhuis                          14.30 – 16.30
 • 5 maart   Markt Glanerbrug                                   8.00 – 13.00
 • 6 maart   Winkelcentrum zuid                              08.00 – 13.00
 • 6 maart   Centrum / Koopavond                          18.00 – 21.00
 • 7 maart   Boekelo markt                                      08.00 – 13.00
 • 7 maart   Loneker markt                                     12.00 – 18.00