Berichten van 19.02.2016


Naar de “Stortkoker” of niet naar de “stortkoker”!

Marc Teutelink 19.02.2016

Enschede heeft zich gecommitteerd aan het streven naar een afval-hergebruikspercentage van 90% en nog slechts 50 kg huishoudelijk restafval per inwoners per jaar in 2030. Wij snappen ook wel dat deze ambities niet gehaald kan worden door verder te gaan met het huidige beleid. Er wordt simpelweg slecht gescheiden en er moet wat gebeuren. De raad heeft daarom onlangs besloten over te stappen op diftar en in 2019 zelfs naar omgekeerd inzamelen.

Wij kunnen ons wel vinden in diftar als dit aantoonbaar kosten bespaard voor mensen die beter afval proberen te scheiden, maar omgekeerd inzamelen – en al helemaal op deze korte termijn – is ons echt een brug te ver. Daarnaast zijn we erg kritisch geweest op uiteindelijke tarieven van diftar (diftar mag geen bezuiniging zijn), het service niveau (dit mag volgens het coalitieakkoord niet dalen) en hebben we uitdrukkelijk aandacht gevraagd voor kwijtscheldingsbeleid, slecht ter been zijnde inwoners en inwoners van de hoogbouw.

Als raad zijn we tot nu toe altijd netjes meegenomen in de voortgang en hebben we over elk detail uitgebreid kunnen discussiëren en erover kunnen beslissen. Bij het invoeren van diftar is ook toegezegd dat de details (tarieven, kwijtscheldingsbeleid, hoogbouw, e.d.) nog zouden worden uitgewerkt en aan ons worden voorgelegd ter besluit.

Wat schetst onze verbazing: een aantal weken geleden ontvingen de bewoners van de flats op de Wesselerbrink dat hun vertrouwde stortkoker zou verdwijnen vanwege de invoering van diftar; het besluit was definitief. Dit leidde natuurlijk tot zeer veel commotie en ruim 800 mensen hebben ondertussen een handtekening geplaatst tegen de verwijdering van de stortkokers. Dat snappen wij heel goed. Ook wij waren zeer verbaasd dat de gemeente hier al zeer voortvarend te werk is gegaan, terwijl de raad niet eens over deze uitvoeringsdetails heeft gesproken, geen alternatieve oplossingen heeft kunnen afwegen en ook nog geen besluit hierover heeft kunnen nemen.

Wij vinden dit hoogst merkwaardig. Inwoners voelen zich voor het blok gezet en mogen nu enkel meepraten over een definitief besluit: dat is geen participatie! Draagvlak voor deze oplossing is dan ook niet aanwezig. Ook de Raad is hierbij niet aan zet geweest. Wij willen als Raad eerst discussiëren over de mogelijke oplossingen en alternatieven (waarom zou diftar en stortkokers niet kunnen?) en dit willen wij samen met de inwoners doen. Pas als wij een besluit hebben genomen over een goede gedragen oplossing voor de stortkokers, dan pas kan de gemeente actie ondernemen en niet eerder…


Het eigen risico in de zorg moet naar nul. Het is nu veel te hoog en bijna niet op te brengen

Ben Sanders 19.02.2016

Het eigen risico is volgens Emiel Roemer een ‘boete op ziek zijn’ die niets te maken heeft met solidariteit. Het afbouwen van het eigen risico zou wat hem betreft niet in één keer hoeven, maar mag ook stapsgewijs. Dat zei de SP-leider bij WNL afgelopen Zondag.

‘Minder macht voor verzekeraars’
Ook wil Roemer -net als zijn partijgenote Renske Leijten- af van de macht van de zorgverzekeraars. ‘Marktwerking heeft de zorg niet beter en goedkoper gemaakt.’ Hij pleit daarom voor één publieke zorgvoorziening voor alle Nederlanders. De zorgpremie zou dan inkomensafhankelijk worden. Volgens hen zou dat betekenen dat ’70 procent van de mensen erop vooruit gaat, en daar is niets mis mee’, aldus Roemer.

Ondanks dat wij als BBE het heel vaak niet direct eens zijn met de (lokale) SP geluiden en standpunten ben ik het met bovenstaande helemaal eens. Hoe machtig is de zorgverzekeraar als de huisarts bijvoorbeeld zegt:”Ja, doorverwijzen dat brengt zo de nodige m.n. papier- en financiële verantwoordingsproblemen met zich mee. Met andere woorden gewoon door “dokteren” met een pilletje, een antibiotica of een anti depressiva want het zijn toch meestal Psycho somatische problemen die de klachten veroorzaken (Stress?). Maar als er dan toch wordt doorgestuurd naar de “specialist”, dan wordt er echt niet meer gedaan dan strikt door de huisarts gevraagd of noodzakelijk. Dus niet verder kijken dan de neus lang is?

Een voorbeeld een jonge vrouw valt in korte tijd vele kilo’s af tot aan de diagnose “ondervoeding”, dit ondanks dat ze meer dan voldoende gezond voedsel tot zich neemt. Na veel aandringen bij de huisarts en schelden, toch maar bloedonderzoek naar schildklierproblematiek. Niet meer. Uitslag alles goed, vervolg advies van de huisarts “ even rustig aan doen”. Er veranderd niets! Toen toch maar eens voor eigen rekening naar een Duitse arts, deze zegt na het verhaal te hebben aangehoord, eerst maar eens iets geven om goed te slapen en om er voor zorgen dat lichaam en geest wat meer rust krijgen, medicijnen en consult kosten……€ 70,00 incl.

Deze Duitse huisarts (Gronau) heeft ook maar direct een afspraak gemaakt bij een privékliniek voor “Innere Medizin” in Nordhorn bij Prof.Dr. K voor een algeheel onderzoek. De jonge vrouw kon een dag later daar al naar toe, het was een vriendelijke en rustige arts, ze had een goed inhoudelijk gesprek, een lichamelijk-onderzoek en tevens urine- en bloedonderzoek, een vervolg afspraak gemaakt voor een onder narcose uit te voeren uitgebreide coloscopie -een inwendig kijkonderzoek van de darmen- en hij neemt dan ook gelijk, gal, lever, nieren etc. mee in zijn onderzoek. Er worden tijdens het onderzoek tevens van de darmen stukjes afgeschraapt en die gaan dan vervolgens naar het laboratorium voor pathologisch onderzoek en drie dagen later heeft mevrouw de uitslag al.

Dit hele onderzoek kost in Duitsland inclusief de direct meegegeven voorbereidende en alle overige medicatie € 200,00 en, het wordt ook nog eens door verzekeraar Menzis vergoed. Dit onderzoek de coloscopie van alleen de darmen, kost in Nederland € 800,00 excl. medicatie en btw. Waar zit dan nu het verschil in kosten en snelheid van behandelen? Is het de Marktwerking, de concurrentie, inspraak, zegt u het maar. Ik denk dat het grotendeels ligt bij de macht van de talloze en veel te vele ziektekostenverzekeraars, en de idiote prijsafspraken bij de pakketprijzen etc. Het kan allemaal veel goedkoper. Snelle herkenning en interventie bij een kwaal o.i.d.kan heel veel latere kosten besparen.


En de afspraak is..

Niels van den Berg 19.02.2016

Het dossier Turks cultureel centrum (TCC) heeft inmiddels al veel tijd gevraagd van de verschillende betrokken partijen. De vergadering van 9 februari jl. was een vergadering waarbij alle politieke partijen in Enschede hun beschouwing gaven op het concept kadernotitie. De koers van Burgerbelangen Enschede kan geen verassing geweest zijn. Wij hebben de afgelopen jaren al aangegeven dat wij akkoord gaan en zijn met de bouw van een moskee. Tegelijkertijd hebben wij ook aangegeven dat wij daar wel voorwaarden en een aantal beperkingen bij willen stellen. Om precies te zijn gaat het ons dan om onder andere de voorgestelde inpandige detailhandel. Wij stellen de vraag, welk nut en welke noodzaak is er om detailhandel in de moskee toe te staan. Welke motieven maken dat de gemeente deze toe wil staan terwijl het conflicteert met de detailhandel structuurvisie?

Ook de bouwhoogte c.q. de extra mogelijkheid van een extra minaret, een “kolom” zoals het ambtelijk word omschreven en toch ook een koepel, dat is voor ons een absoluut probleem. En waar komt deze verandering plotsklaps vandaan?

De derde betreft de parkeerproblematiek. De gehanteerde norm stellen wij ter discussie die is volgens ons niet realistisch en vraagt om problemen voor in de toekomst. Zijdelings doen er inmiddels geruchten de ronde dat de gemeente pal naast het nieuw te realiseren centrum “openbare parkeergelegenheden gaat creëren” in de bermen. Gaat er dan toch tegen de afspraak in gemeenschapsgeld bij dit project? Dat kan gewoon niet waar zijn.

En dan uiteindelijk de oproep tot gebed, de Azan. Burgerbelangen Enschede is een partij van en voor alle burgers in de stad met een van de doelstellingen “Belangen behartigen van alle partijen en daarin een afweging maken”. Zo komen wij ertoe dat een nieuwe gebedsruimte akkoord is, maar met voorwaarde dat we de overwegend autochtone bevolking rondom dit gebouw niet op mogen zadelen met de oproep tot gebed in de openbare ruimte. Alle testen en alle discussies lopen nu in de proefprocessen al helemaal mis. De ene 70 dB geluidstest is de andere niet. Hoe kan dat? Hoe moet dat dan en vooral hoe gaat dat dan straks wanneer het om het “egje” gaat?

Het kost de fractie enorm veel tijd om alles af te wegen en helder te krijgen tot ik technische vragen aan het opstellen was en onderstaande tekst tegen kwam. Die is zo helder als maar kan en maakt de afweging helemaal niet zo moeilijk:
“De gemeenteraad heeft in 2013 ingestemd met de verkoop onder de voorwaarde dat er afspraken komen over de vormgeving van het gebouw en kavel, ontsluiten en parkeren, afspraken over gebedsoproep en ondersteunende functies.

De afgelopen jaren heb ik meerdere keren vragen gesteld aan de wethouder m.b.t. deze afspraken. “Daar moeten de bouwcommissie en de omwonenden samen uit komen en dat zal lukken. De 21 insprekers bevestigen voor ons dat dat bij lange na niet gelukt is. Daarmee komt de overkoepelende en alleszeggende afspraak onder spanning te staan. Zoals het er nu voor staat kan het zomaar zo zijn dat de Burgerbelangen Enschede fractie in zijn geheel tegen de plannen zal stemmen. Of doet men (moskee-bestuur) wijselijk water bij de wijn?