Berichten van 08.07.2016


Winkelcentrum Stroinkslanden

Marc Teutelink 08.07.2016

Eind 2018 moet er, als alles meezit, een volledig vernieuwd winkelcentrum staan in Stroinkslanden. De passage en de buitenkant van de winkels krijgen een nieuwe, frisse en opener uitstraling. Naast de Albert Heijn zal er aan de andere zijde van het winkelcentrum een Aldi komen en wordt de openbare ruimte volledig opnieuw ingericht. De huidige verouderde uitstraling moet plaatsmaken voor een aantrekkelijke hedendaagse beleving. De ontwikkelaar wil het complex omtoveren tot een winkelcentrum dat weer ‘gezellig en van deze tijd is’. Naast de uitbreiding in winkelruimte wordt ook het parkeerterrein opnieuw ingericht en zullen er ook 50 tot 60 nieuwe parkeerplaatsen bij komen, passende in de huidige groene omgeving van bomen.

Burgerbelangen is blij met de plannen, maar ziet ook dat nog niet alles rond is. Zo moeten een aantal huidige winkels in het winkelcentrum ruimte opgeven voor de vestiging van de Aldi en ook de visboer, waar wij al regelmatig vragen over hebben gesteld in stadsdeelcommissie Zuid, heeft nog geen geschikte ruimte toegewezen gekregen in het vernieuwde complex. Daarnaast moet het volledig vernieuwde winkelcentrum met parkeerterrein in een bestaande omgeving van scholen en woningen worden ingepast en dat vergt zeker goed overleg met alle buren en betrokkenen.

Bij een dergelijk grootschalig project is burgerparticipatie gewoonweg noodzakelijk. Ondanks ons enthousiasme over de vernieuwing van het winkelcentrum zullen wij dit proces zeer kritisch blijven volgen. Wij willen de ontwikkelaar dan ook succes wensen en hen ons motto meegeven, zijnde: ‘Gewoon Samen Doen’, want dan bereik je het meest!


Maatschappelijke Ondersteuning

Ben Sanders 08.07.2016

De uitvoering van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) gaat in z’n totaliteit in Enschede redelijk goed. Echter daar waar nog veel om te doen is, dat is de Ondersteuning bij het huishouden (OH). Zoals de Collegebrief van 1 juli aan de Raad helder en duidelijk vermeld, is het de afgelopen tijd duidelijk geworden dat we -door de ervaringen en de diverse inbreng n.a.v. onderzoeken- ons beleid met betrekking tot Ondersteuning bij het Huishouden zullen moeten aanpassen. Daarvoor is er dan ook door het College van B&W een voorstel gedaan om tot wijziging te komen van de verordening Maatschappelijke Ondersteuning en om de nieuwe aangepaste beleidsregels Ondersteuning bij het Huishouden in procedure te brengen.

Het beleid moet op onderdelen worden aangepast. Om ons beleid en de uitvoering helemaal in lijn te brengen met de uitspraken van de Centrale Raad van Beroep (CRvB) zijn er drie scenario’s tot stand gekomen. Deze zijn op 23 juni 2016 tijdens de technische bijeenkomst met de woordvoerders WMO besproken en ook Burgerbelangen Enschede (BBE) geeft net als het College, de voorkeur aan scenario 1. Dit betekent voor BBE dus doorgaan op de ingeslagen weg t.w. “resultaat gericht werken” maar dan wel met die verstande dat er wel een toetsingssysteem moet worden ingericht om het toegekende resultaat goed te kunnen beoordelen. Met dit scenario 1 wordt volgens ons zonder al te veel onrust en veranderingen voor de cliënten, het beleid en de uitvoering zo spoedig mogelijk in lijn met de uitspraken van de CRvB gebracht. Dit doen we door het te bereiken resultaat –dus wat is een schoon en leefbaar huis- aan de voorkant te definiëren en vast te stellen en dat vervolgens kenbaar te maken aan onze cliënten Ondersteuning bij het Huishouden (OH).

Er zal, zoals ook in de Collegebrief vermeld wordt, het e.e.a. beleidsmatig nog goed uitgewerkt moeten worden naar wat de concrete maatstaf (dus het resultaat) van de OH is zodat daar bij nadere en toekomstige uitvoering geen misverstanden meer over kunnen zijn. Om dit te kunnen realiseren en om de wijze van indiceren en beschikken concreter te maken, moet er afstemming worden gezocht met de zorgaanbieders OH, dit om binnen het bestaande contract nadere afspraken te maken zodat er per direct gehandeld kan worden in de geest van de aanpassing in individuele gevallen en deze uitvoering vervolgens aanpassen en dan -om een goede nieuwe start te maken- bij bijna alle 5.000 cliënten de geïndiceerde OH te heronderzoeken. Wij hopen dat daarmee de bezwaren en klachten worden opgelost.

Fraude in de zorg;

In het verleden (2006-2008-2011) hebben wij als BBE gewaarschuwd voor mogelijk misbruik van PGB-gelden en recentelijk heeft ook het CDA hierover een aantal vragen gesteld over fraude en fraudegevoeligheid van PGB-gelden voor de toegekende zorg. De cliënt is daar bijna altijd de dupe van. De cliënt die de zorg zelf moet inkopen met dat geld is en blijft verantwoordelijk voor het bestede budget. Na aanleiding van meldingen over onduidelijke rekeningen heeft er bij een aantal bedrijven onderzoek plaatsgevonden of vindt dat momenteel plaats. Het is noodzakelijk dat aangetoonde en dus onterecht uitgekeerde bedragen opgespoord en/of teruggevorderd worden bij bedrijven en cliënten. Wij willen net als het CDA dat het college hieraan meer aandacht geeft en meer inzet gaat plegen om fraude op te sporen. Het college zal hier nu en in de toekomst echt meer werk van moeten maken. PGB fraude mag ook in Enschede absoluut niet lonend zijn..


Drugsstrijd bijna gewonnen?

Marc Teutelink 08.07.2016

Afgelopen dinsdag avond was de stadsdeelcommissie Oost volledig gewijd aan de drugsproblematiek in Glanerbrug. Burgemeester Onno van Veldhuizen heeft in Glanerbrug tekst en uitleg gegeven over de drugsoverlast in Glanerbrug en zijn boodschap was heel duidelijk: “We zijn aan de winnende hand. Onze maatregelen hebben effect, maar we zijn er nog niet”. Inmiddels zijn er reeds 5 drugspanden gesloten, zijn er twee drugsdealers vertrokken en heeft de politie en gemeente nog een aantal panden in het vizier.

De burgemeester gaf aan dat het balletje aan het rollen was gezet door de vragen die door Burgerbelangen zijn gesteld. Ondertussen is er een actief politie team gevormd om de kopstukken op te pakken en de burgermeester en politie waren erg blij met de initiatieven die ontplooid worden in Glanerbrug, want zonder de ogen en oren van de buurtpreventie teams wordt het lastig om als politie en gemeente adequaat en daadkrachtig te reageren.

Wij vinden het fantastisch hoe de Glanerbruggers het hebben opgepakt en zijn met name trots op het burgernet initiatief van Jeroen Sluik. Deze stichting heeft inmiddels 60 vrijwilligers verzameld die de buurtpreventie van Glanerbrug willen vormen. En dat het effect heeft blijkt uit de hoeveelheid meldingen, die van meer dan 60 per dag daalde tot vrijwel nihil.

Het was mooi om te zien dat tijdens de vergadering burgers, winkeliers en de dorpsraad ook bereid bleken, om verdere samenwerking met burgernet aan te gaan. Alle lijntjes kwamen samen: gemeente, politie, burgers, winkeliers en de politiek.

Een bijzonder knap staaltje van ‘Gewoon Samen Doen’