Berichten van 04.09.2016


Fietspad Zuid Esmarkerrondweg

Marc Teutelink 04.09.2016

8 September aanstaande is het eindelijk zover: na jaren van trekken wordt dan eindelijk het nieuwe fietspad naast de Zuid Esmarkerrondweg geopend. De Zuid Esmarkerrondweg is druk, smal en bochtig en wordt veel gebruikt door fietsende leerlingen van de Scholingsboulevard en het Bonhoeffer College, locatie Van der Waalslaan. Met de realisatie van het fietspad lossen we een onveilige verkeerssituatie op.

Het fietspad is een lang gekoesterde wens van Burgerbelangen. De eerste gesprekken vonden reeds plaats in 2005 en Burgerbelangen heeft het in 2006 ook politiek op de agenda gezet. In 2007 is het op de toekomstvisie terecht gekomen en nu is het fietspad voor het grootste gedeelte gerealiseerd.

Er was op een gegeven moment zelfs sprake van een verwarmd fietspad, met behulp van aardwarmte, maar dat is uiteindelijk niet doorgegaan. Desondanks is het een prachtig fietspad geworden. Ter plaatse van het bos is er ‘Glow in the dark’ markering toegepast om de veiligheid te vergroten. Ter plaatse van het viaduct over de N35 is de as van de weg verlegd zodat het fietspad ook over het viaduct geleid wordt. De bestaande leuning en vangrail zijn vervangen om ruimte te besparen en is er een RVS leuning geplaatst tussen de rijweg en het fietspad.

Eindelijk een veilige fietsroute, en wat voor één…


Nieuwe “Action” op de woonboulevard

Barry Overink 04.09.2016

Deze week was in de Tubantia te lezen dat de grootste vestiging van de Action waarschijnlijk
in Enschede gaat komen. Als Burgerbelangen Enschede doet het ons goed dat onze stad zo goed in trek is en dat er weer volop wordt geïnvesteerd, ook in de detailhandel. Ondanks het bedrijf zelf nooit uitspraken doet over nieuwe vestigingen komt die verhaal natuurlijk niet zomaar uit de lucht vallen. Volgens mede eigenaar Nijenhuis van het pand op de woonboulevard zou de action een winkel van ruim 1.500 M2 willen vestigen. Maar niet alleen de Action, ook de supermarkt Aldi is in een afrondende fase om zich te vestigen op deze zelfde woonboulevard. Gezien de ligging en het gratis parkeren op dit terrein snappen wij als geen andere dat dit een aantrekkelijke locatie is. Probleem is echter wel dat beide bedrijven niet binnen het bestemmingsplan vallen en zich daar volgens onze eigen regels niet zouden kunnen vestigen.

Dit zelfde geldt o.a. ook voor de leuke plannen die werden gelanceerd voor het oude “Hoofd Postkantoor”, het huidige kantoor van WC Domijn aan Boulevard om van dat pand, als het straks leeg komt, een soort van “Overdekte Markthal” te maken met als voorbeeld de Markthal in Rotterdam. Er zijn genoeg mogelijkheden en aanbiedingen alleen past het vaak niet binnen de vastgestelde regels van de gemeente.

Als Burgerbelangen Enschede willen wij hierover dan ook graag in debat met de overige partijen binnen de gemeenteraad met als doel, hoe hier mee om te gaan zonder dat er een enorme wildgroei ontstaat. Hiervoor dienen we wel de bestaande detailhandel structuurvisie aan te passen. Kortom een mooi en belangrijk onderwerp voor na het reces.


Ondersteuning aan gemeenten bij beleid huishoudelijke hulp

Ben Sanders 04.09.2016

De Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG), het Netwerk Directeuren Sociaal Domein (NDSD) en het ministerie van VWS gaan samen aan de slag om gemeenten te helpen hun beleid ten aanzien van de huishoudelijke hulp in overeenstemming te brengen met de wet.

De drie organisaties reageren daarmee op de uitspraken van de Centrale Raad van Beroep (CRvB) in drie zaken, dat gemeenten bij de uitvoering van de WMO altijd maatwerk moeten leveren voor iedereen die dat nodig heeft. Direct na de uitspraken had VWS-staatssecretaris Martin van Rijn al gereageerd dat een aantal gemeenten zijn beleid en werkwijze zal moeten aanpassen.

Het NDSD gaat op basis van de WMO 2015 en de rechterlijke uitspraken bezien welke ondersteuning gemeenten nodig hebben om zorgvuldige afwegingen te kunnen maken en hun beleid en uitvoering eventueel aan te passen. Aanvullend daarop buigt het ministerie van VWS zich over de vraag of en op welke wijze de beoogde vernieuwing van de maatschappelijke ondersteuning gewaarborgd kan blijven – gegeven de uitspraken van de rechter.

Gemeenten die dat zinvol achten, kunnen zich bij deze ‘praktijkgerichte impactanalyse’ aansluiten en daarom heeft Burgerbelangen de wethouder vragen gesteld wat hij hier van vindt en of wij als gemeente Enschede hier gebruik van gaan maken.


Pro actief in gesprek met het COA

Niels van den Berg 04.09.2016

Het AZC Esmarkerveld is en blijft een actualiteit van de dag. Er zit een behoorlijke geschiedenis op dit dossier. Een dossier waarbij een overgrote meerderheid voor een opvang voor asielzoekers heeft gestemd. Niet lang daarna is er ook voor de komst van een noodopvang gestemd. Deze noodopvang is inmiddels geheel gereed, maar staat leeg. Dat gegeven samen met een aantal andere feiten maakt dat zich de vraag weer opspeelt of er überhaupt nog wel een asielzoekerscentrum nodig is. Waar zijn de destijds verwachtte enorme asielzoekersstromen? Die vraag gaat ook op voor de regio Twente en m.n. voor Enschede. Het is het C.O.A. zelf, dat nu het aantal opvangplekken en de aangeboden locaties ter discussie stelt. Dat is ook onze collega’s van D66 Enschede opgevallen en die zijn inmiddels ook van mening dat het definitieve besluit nu niet weer uitgesteld moet gaan worden. Dat gegeven heeft ongetwijfeld ook te maken met de weerstand in de directe en omliggende wijken in het recente verleden.

Burgerbelangen Enschede is verrast en tevreden dat onze collega’s de zaak belichtten zoals zij dat onlangs duidelijk hebben gemaakt. Wij hebben al eerder gesteld dat er wat ons betreft een streep mag door het geplande AZC op het Esmarkeveld. Dit is tevens een unieke mogelijkheid voor de wethouder om de onderlinge band met de bewoners te versterken en de nodige reparaties te verrichten. Dat vraagt wel om een pro actieve houding want ik kan mij zo voorstellen dat er meerdere gemeenten zijn die zullen gaan lobbyen om het niet door te laten gaan. Het is een uitgelezen kans.

Er ligt weliswaar een contract tussen gemeente en COA, eenzijdige ontbinding van dit contract zal kosten met zich mee gaan brengen maar wat zijn de werkelijke kosten als het in overleg gaat, en wat zijn de kosten wanneer er een AZC voor leegstand wordt gebouwd? Inmiddels is de bouwgrond gesaneerd en is er een geasfalteerde uitvalsweg aangelegd voor de omwonenden in het gebied. Deze weg is niets meer of minder dan een belofte uit het verre verleden die nu is waargemaakt. De gemaakte kosten voor het saneren van de grond die kunnen mogelijk worden weggestreept tegen de drie ton die wij als gemeente nog tegoed hadden van het COA vanuit het verleden. Immers bij een situatie waarbij er geen AZC wordt gerealiseerd zijn er ook geen middelen nodig voor de sociale inbedding. Het niet realiseren van een AZC heeft niets uit te staan met wel of niet barmhartig zijn. Wel is het tijd om barmhartig te zijn naar de inwoners van onze stad toe, m.n. in dit specifieke stadsdeel. Een kans voor open doel… niet te missen lijkt mij? Mochten er hoe dan ook bedden nodig zijn voor vluchtelingen, dan staat het voormalige Wegenerpand het COA ter beschikking. De huur- c.q. beschikbaarheidsperiode mag wat ons betreft wel worden verlengt.