Wel of geen steun voor uitbreiding vuurwerkvrije zones

Ben Sanders 11.11.2016

We gaan weer langzaam richting het einde van het jaar met feestverlichting, kerstbomen en alle gezellige winkeletalages en –straten.  Maar de maand december gaat meestal ook gepaard met het veel te vroeg afsteken van vuurwerk wat dan voor veel mensen weer de nodige overlast en irritatie met zich meebrengt.

Landelijk is er recentelijk een onderzoek geweest met de volgende uitkomst; Bijna drie kwart van de Nederlanders is voorstander van uitbreiding van vuurwerkvrije zones in gemeenten, zo blijkt uit het onderzoek Vuurwerk – discussie in beweging, dat TNS NIPO deed in opdracht van het ministerie van Infrastructuur en Milieu. Twee derde van de Nederlanders is voor een verbod op consumentenvuurwerk in het centrum van een stad of dorp wanneer de gemeente dit combineert met een centrale vuurwerkshow. Wanneer elke gemeente een vuurwerkshow organiseert, is 60 procent voorstander van een algeheel verbod op het afsteken van consumentenvuurwerk. Maar wanneer de gemeente geen centrale vuurwerkshow organiseert, daalt het percentage voorstanders van verbodsmaatregelen naar 32 procent. Het draagvlak voor dergelijke maatregelen verschilt echter wel per regio. In de Randstad is dit hoger dan in het oosten van het land. Daar wonen ook de meest enthousiaste afstekers. De groep die nooit afsteekt, is ten opzichte van 2008 en 2012 gegroeid van respectievelijk 64 procent en 62 procent naar 69 procent nu. Het onderzoek van TNS NIPO bestond uit drie fasen: een social media analyse, een kwalitatief onderzoek en een kwantitatief onderzoek. Bron: VNG

Onze burgermeester, dhr. Onno van Veldhuizen heeft aangegeven om als proef en dan volgend jaar pas, per stadsdeel ook “vuurwerkvrije zones” in te stellen als zijnde zones als verbodsgebied waar het afsteken is verboden.

Dat is voor heel veel inwoners van onze stad best wel een zware ingreep in weer een langjarige en oude traditie, die slechts éénmaal per jaar plaats vindt. De vuurwerk (vrije)zones, waar een aantal partijen sterk vóór pleit in de Enschedese raad, zijn voor ons niet wenselijk. Wij zijn eigenlijk meer voor, meer aandacht, meer controle en meer handhaving m.b.t. de verkoop en het voorhanden hebben van alleen “veilig” consumentenvuurwerk. Maar wij zien op voorhand al dat het onbegonnen werk is ten aanzien van handhaving. Wanneer we de overlast van vuurwerk terug willen dringen hebben we het naar onze mening over illegaal vuurwerk. Zelfs dat is niet of nauwelijks aan te pakken met de minimale inzet en het maximale gebruik ervan. Handhaven gaat simpelweg niet. Consumenten vuurwerk mag wat ons betreft gewoon blijven. Handhaven op een relatief klein aantal vierkante meters zoals Wilminkplein, blijkt de afgelopen jaren al een hele kluif.

Wij zijn wel erg benieuwd hoe u, als inwoner van Enschede hierover denk. U kunt via onze website  www.burgerbelangenenschede.nl  reageren.