Berichten van 06.09.2020


Gymzalen in coronatijd

Peter Brouwer 06.09.2020

Eind vorige week ontvingen wij een bericht dat er een aantal gymzalen niet gebruikt mochten worden ivm corona. In eerste instantie niet duidelijk waarom, er zou iets zijn met de ventilatie, maar hoe en waarom? Ook niet voor hoelang ze  niet bruikbaar zouden zijn.  Men wees binnen de gemeente naar elkaar qua verantwoordelijkheid.

De exploitatie is in handen van Sportaal en Vastgoedbedrijf Enschede is eigenaar van de gymzalen. Eerst gebeld met Sportaal. Het bleek inderdaad om drie locaties bij scholen te gaan te weten: Vastertlanden (Basisschool Drakensteyn), Esmarkelaan (OBS De Esmarke, BS Schateiland) en Spinnerstraat (OBS Het Pathmos). De ventilatie bleek op die locaties onvoldoende te zijn, om verschillende technische redenen.

Tijdens het gesprek bleek dat Sportaal dit intussen wel had opgepakt. Sportaal zou met een communiqué komen richting de gebruikers van deze zalen. Diezelfde avond, ruim voor het weekend, kregen de betrokken partijen nog bericht van de ambtenaar met uitleg over de situatie en dat ze snel zou worden opgelost. Hier kwam nog een vraag uit van een gebruiker en deze is ook netjes en snel beantwoord en opgelost door mee te denken, wat wel kon en voldeed aan de corona eisen.  

Na een aarzelend begin in de communicatie richting de scholen en andere gebruikers heeft Sportaal dit verder goed en professioneel afgehandeld naar tevredenheid van allen.

Veel moderne gymzalen hebben geen, weinig of kleine ramen die open kunnen. Ze hebben een centrale klimaatregeling maar als deze niet functioneert kan men niet altijd terug vallen op ‘’ouderwets” ramen openzetten.

Voor toekomstige ontwerpen van gymzalen wel iets om rekening mee te houden lijkt ons.  

– –


Scooterverbod in de binnenstad

Lourraine Lents 06.09.2020

Scooterverbod is sinds jaren een speerpunt van Burgerbelangen Enschede. Met zeer grote regelmaat ontvingen wij signalen van overlast van scooters en snelle elektrische fietsen. Bij de coalitie onderhandelingen is het destijds ook opgenomen en sindsdien heeft Burgerbelangen Enschede er ook artikel 35 vragen aan gewijd en is er veel over gesproken in de raad.

Wij zijn dan ook blij dat vanaf 1 september 2020 brom-en snorfietsers niet meer welkom zijn in de binnenstad. Uitgangspunt hierachter is om de binnenstad veiliger en gezelliger te maken.

Hierbij vinden we het wel belangrijk dat er goede stallingsplaatsen komen aan de randen van de binnenstad.

De fietsen krijgen ruim baan. Wij zullen dit scherp in de gaten houden en zonodig de mogelijkheid tot verdere limitaties qua mobiliteit in de binnenstad aankaarten.

Per 1 september 2020 is de binnenstad een stukje veiliger geworden. Een bruisende maar veilige binnenstad waar het prettig vertoeven is, dat is en moet het uitgangspunt blijven.