Omgevingsvisie

Lourraine Lents 13.03.2024

Enschede 2050, de grootste stad van het Oosten, een stad in het groen die ruimte biedt aan jeugd, gezinnen en ouderen, waar je veilig en prettig kunt wonen, werken en leven met fijne ontmoetingsplekken. Of je nu jong of oud bent, een gezin vormt of als je echt ouder bent en zorg nodig hebt. Dat is zoals de fractie van Burgerbelangen kijkt naar Enschede en de toekomst van Enschede.

Op 4 maart werd in de Gemeenteraad van Enschede vergaderd over het toekomstbeeld van Enschede (fase 3). Dit toekomstbeeld bepaalt de toekomstige ontwikkeling van onze stad voor de komende decennia en dus belangrijk voor de inwoners van Enschede, dus ook voor Burgerbelangen Enschede om uitvoerig stil te staan bij de impact van de verschillende scenario’s en de leefbaarheid in de stad. 

In de gemaakte keuze voor de corridorstad met vitale bronpunten waarbij er vooral veel aandacht is voor bouwen langs de spoorzone ziet Burgerbelangen Enschede mogelijk beperkingen voor de stad die we willen zijn. (De discussie over welke stad we willen zijn staat later gepland in 2024). 

Hoog stedelijke verdichting lijkt aantrekkelijk voor jonge vitale eenpersoonshuishoudens, maar als de ruimte voor gezinnen gelijk blijft en inbreiding voor uitbreiding gaat, zul je een grotere verschuiving krijgen naar 1-2 persoonshuishoudens. Dit effect zal worden versterkt door de trek van gezinnen naar de dorpen en steden om ons heen, op zoek naar een huis met een tuin en een eigen parkeerplek. Een ongewenst effect vindt Burgerbelangen Enschede want het behoud van gezinnen voor onze stad is belangrijk voor de balans in onze stad en betaalbaarheid van Enschede.

Om toch ruimte te bieden aan ontwikkelingen in Enschede die niet helemaal passen bij het scenario van een corridorstad met vitale bronpunten heeft Burgerbelangen Enschede amendementen opgesteld met de opdracht ruimte te laten voor initiatieven die mogelijk niet exact aansluiten bij een corridorstad maar wel een bijdrage leveren aan de stad die we willen zijn en tevens ruimte te bieden aan stadsvernieuwing ter verbetering van de wijken.

Ook hebben we bij amendement bepaald dat aan de randen van de stad ruimte moet zijn voor uitbreiding. Bijvoorbeeld voor gezinswoningen of grondgebonden seniorenhofjes. Burgerbelangen Enschede vindt het ontzettend belangrijk gezinnen te behouden voor Enschede en ook dat er bij nieuwe plannen rekening wordt gehouden met de ouderen in onze stad.  De impact van de dubbele vergrijzing is enorm. In 2040 is 1 op de 4 personen in Enschede 65+ . Daar moeten we ons echt op voorbereiden!