Gert Kel is 53 is geboren en getogen in Enschede. Hij woont samen en heeft 2 kinderen. In het dagelijks leven werkt hij bij Willemsen Schoonmaak. Gert is sinds 2018 raadslid voor Burgerbelangen Enschede. Gert is woordvoerder voor Onderwijs, bestuurlijke projecten Ribbelt - Bothoven en lid van Stadsdeelcommissie Zuid.

Berichten


Camera’s bij fietstunnels en milieupleinen

Gert Kel 08.03.2022 - Geen reacties

Bij de fietstunnels in de Zuidwijken zorgen mishandeling, beroving en pogingen tot beroving al bijna vier jaar voor een groeiend gevoel van onveiligheid. Buurtbewoners voelen zich niet veilig in de tunnels en velen mijden deze route en fietsen om. Burgerbelangen vindt dat iedereen veilig door onze stad moet kunnen fietsen; ook via onze fietstunnels. En
Lees meer …


Huisvesting kwetsbare groepen en spreiding over stadsdelen

Gert Kel 27.01.2022 - Geen reacties

Enschede kent verschillende locaties voor huisvesting van kwetsbare groepen. Bij de realisatie van nieuwe initiatieven is het zaak een beeld te hebben van alle reeds bestaande locaties waar kwetsbare groepen gehuisvest zijn en de spreiding van deze locaties over de stad. Op dit moment is dat integrale beeld er niet. Door een verschil van inzicht
Lees meer …


Bezuinigingen Jeugdzorg bom onder hervormingen

Gert Kel 23.01.2022 - Geen reacties

Burgerbelangen Enschede heeft samen met de gehele Enschedese gemeenteraad unaniem besloten, om namens de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) uit het overleg te stappen over hervormingen Jeugdzorg. De transformatie van de jeugdzorg is door het ministerie van VWS ingesteld om de problemen in de jeugdzorg op een toekomstbestendige manier aan te pakken. Maar deze exercitie blijkt nu
Lees meer …


Burgemeester: Cameratoezicht bij fietstunnels waarschijnlijk onuitvoerbaar!

Gert Kel 24.12.2021 - Geen reacties

Burgerbelangen Enschede heeft samen met collega partijen een motie opgesteld, die oproept om, bij wijze van pilot, verplaatsbare camera’s op te stellen bij de fietstunnels. Dit om voor de donkere maanden de veiligheid te verhogen.  Over het toepassen van (mobiel) cameratoezicht wordt al maanden gesproken in de lokale politiek. Burgerbelangen Enschede is van mening, dat we van
Lees meer …


Oudere berichten

Tweets by @GertKel