Van 2006 tot 2010 ben ik raadslid in Enschede geweest. Ik heb meerdere langdurige bestuursfuncties van belangenverenigingen in de binnensteden van Hengelo en Enschede vervuld. Onze opgave is ervoor te zorgen dat het de komende periode op het gebied van welzijn en welvaart beter wordt voor de inwoners van Enschede. Dat is naar mijn overtuiging vooral een zaak van krachten bundelen en de schouders eronder zetten. Dus van ‘Gewoon Samen Doen'

Over de wethouder

Van jongs af aan ben ik zelfstandig ondernemer en heb ik altijd een sterke persoonlijke motivatie gehad voor de maatschappelijke verantwoordelijkheid en de publieke zaak. Mijn portefeuille heeft veel raakvlakken met mijn raadperiode. Van 2006 tot 2010 ben ik raadslid in Enschede geweest. Ik heb meerdere langdurige bestuursfuncties van belangenverenigingen in de binnensteden van Hengelo en Enschede vervuld. Deze functies hebben mij extra motivatie gegeven om de politiek in te gaan. Door mijn ervaring kan ik daadwerkelijk iets voor de burgers van Enschede betekenen. Onze opgave is ervoor te zorgen dat het de komende periode op het gebied van welzijn en welvaart beter wordt voor de inwoners van Enschede. Dat is naar mijn overtuiging vooral een zaak van krachten bundelen en de schouders eronder zetten.

Dus van ‘Gewoon Samen Doen”

In gesprek met ...

De kans is groot dat wij elkaar al kennen. Toch kun je nooit zomaar van iets uitgaan. Daarom wil ik mezelf hierbij nogmaals voorstellen: ik ben Hans van Agteren, wethouder in Enschede. Omdat ik het belangrijk vind zelf te ervaren wat bij u en uw buren leeft, kom ik graag bij u op bezoek. Om persoonlijk met u te praten over het wonen en leven in ons stadsdeel.

Aan u de keus waarvoor u met mij in gesprek wilt. U kunt uw vraag, opmerking of suggestie met mij bespreken in een gesprek met een kopje koffie, u kunt mij vragen u te helpen via ‘wethouder nodig’ of we spreken elkaar in een groter geheel tijdens een werkbezoek aan uw buurt of wijk.

Heeft u niet direct iets wat u met mij wilt bespreken, maar bent u gewoon benieuwd naar mijn werkzaamheden als wethouder? Dan bent u van harte welkom om eens een middag met mij mee te lopen.

Graag tot ziens


Portefeuille

 • Milieu en Milieubeheer
 • Vergunningen (bouwen) & Handhaving
 • Onderhoud Leefomgeving
 • Bestemmingsplannen
 • Buitengebied (inclusief bestemmingsplannen buitengebied)
 • Parken & Groen & Begraafplaatsen en Gedenkplaatsen
 • Agrarische Zaken en Landinrichting/reconstructie
 • Verkeer
 • Openbaar Vervoer/HOV-Assen
 • Citymarketing
 • Evenementen
 • Burgerparticipatie
 • Stadsdeelgewijs werken coördinerend (incl. wijkbudgetten)
 • Stadsdeelwethouder Noord
 • Stadsrandzones
 • DB Regio Twente
 • Tweede loco burgemeester

Nevenfuncties

Ambtsgebonden nevenfuncties:
 • Plaatsvervangend lid Algemeen Bestuur Gemeenschappelijke Regeling Area Development Twente (GR ADT)
 • Lid dagelijks bestuur Regio Twente
 • Lid Portefeuilleoverleg regio Twente Afval, Mobiliteit, Millieu, vrije tijd/r&t
 • Lid commissie omgevingswet G32
Niet ambtsgebonden nevenfuncties:
 • Lid stuurgroep Ride for the roses

Tweets by @hansvanagteren