Gemeenteraad

raadzaal_enschede

De gemeenteraad is een groep van gekozen volksvertegenwoordigers binnen een gemeente. Dit orgaan controleert het dagelijks bestuur (in Nederland is dit het college van burgemeester en wethouders). Een lid van de gemeenteraad wordt gemeenteraadslid genoemd.

De kleinste gemeenten in Nederland hebben 9 zetels, de grootste 45. De gemeente Enschede heeft 39 raadsleden. Enschede kent 10 raadsfracties. Burgerbelangen Enschede is met 7 zetels de grootste partij van Enschede.

Sinds de invoering van de Wet dualisering gemeentebestuur per 7 maart 2002, maken wethouders geen deel meer uit van de gemeenteraad. Daardoor is de huidige situatie (meer) vergelijkbaar met die van de Tweede Kamer (het parlement) op landelijk niveau. Op landelijk niveau kunnen ministers geen deel uitmaken van de volksvertegenwoordiging. De Nederlandse gemeenteraden worden om de vier jaar gekozen. Ze worden bijgestaan door een raadsgriffier. Ook de functie van raadsgriffier is ingevoerd door de Wet dualisering gemeentebestuur. In kleinere gemeenten is de raadsgriffier veelal de enige ambtenaar waarover de gemeenteraad beschikt. In grotere gemeenten is er vaak een griffie, waar meerdere ambtenaren werkzaam zijn onder leiding van de raadsgriffier.

Gemeenteraden vergaderen in de regel eenmaal per maand, onder voorzitterschap van de burgemeester. Bij afwezigheid van de voorzitter wordt de raad voorgezeten door een daartoe door de gemeenteraad aangewezen raadslid. Voor de invoering van de Wet dualisering werd de gemeenteraad bij afwezigheid van de burgemeester voorgezeten door de locoburgemeester.

Namens Burgerbelangen Enschede zijn alle raadsleden hierbij aanwezig!

Van links naar rechts: Lourraine LentsGert KelZehra CebenNiels van den BergMarc TeutelinkBen SandersPeter Brouwer en Barry Overink.

Vergaderingen

Geen vergaderingen

Gerelateerde berichten


Technology Base Twente en bereikbaarheid: de NOEK!

Marc Teutelink 10.06.2016 - Geen reacties

Het topteam, die verantwoordelijk is voor de herontwikkeling van het voormalige vliegveld Twente tot de Technology Base Twente, is nu twee jaar bezig en er lijkt weinig voortgang geboekt: er is nog geen concreet bedrijf in de sector HTSM/AMM op het TechBT neergestreken. Dit ondanks de hoge verwachtingen en marktpotentie. Daarom hebben wij tijdens de
Lees meer ...


De “Zomernota”, hoe gaan wij om met ons geld…

Niels van den Berg 10.06.2016 - Geen reacties

In Nederland betalen wij allemaal belasting. Met deze belastinggelden worden vele zaken bekostigd die onder de gemeentelijke verantwoordelijkheid vallen. Uit de Landelijke belastingopbrengsten worden onder andere ook de AZC’s bekostigd en alle andere noodzakelijke dingen rond het thema vluchtelingen. Daarnaast betalen wij als burgers ook “Gemeentelijke belasting” en ook deze opbrengsten maken onderdeel uit van
Lees meer ...


Diftar en de groene GFT container

Marc Teutelink 15.04.2016 - Geen reacties

Enschede gaat over op Diftar; deze keuze is al eerder gemaakt… Nu gaat het alleen nog maar om de verschillende beleidskeuzes. BBE heeft destijds tegen gestemd; niet vanwege diftar maar vanwege de haast van met name het omgekeerd inzamelen. Wij hebben ons geconformeerd aan de doelstellingen van een afval-loos Twente in 2030 en dat betekent
Lees meer ...