Welkom bij Burgerbelangen Enschede

Secretaris Burgerbelangen Enschede 24.01.2011

Welkom bij Burgerbelangen Enschede


In de afgelopen twintig jaar hebben wij op positief kritische wijze politiek bedreven met bovenstaand motto als leidraad. Gewoon, met de beide benen op de grond. En samen doen, niet passief wachten maar actief oplossen. Met een heldere, nuchtere en praktische kijk op de ontwikkelingen in onze stad. Voor de komende jaren hebben wij er dan ook heel bewust voor gekozen om op dezelfde voet voort te gaan.

De financiële problemen waarin Enschede verzeild is geraakt kunnen we slechts de baas als we met z’n allen goed (blijven) samenwerken. Samen de schouders eronder zetten. Dat geeft draagvlak en een goed fundament om oplossingen te zoeken én te vinden.

Ons werk is nog niet af en we willen er ook de komende vier jaar weer voor de Enschedese burger zijn. Samen met u willen we Enschede veiliger, duurzamer, leefbaarder, groener, zorgzamer, slimmer, gezonder en beter bereikbaar maken.

Dus ook de komende jaren blijft ’t wat ons betreft:

‘Gewoon SAMEN doen’

Burgerbelangen Enschede
Hans van Agteren