Verkeerscirculatieplan Enschede

Albert Veldt 26.01.2011

Begin januari j.l. is er aan de raad al enige informatie gegeven over het verkeerscirculatieplan dat voor Enschede in de maak is. Dit plan is nodig omdat met het knippen van de Boulevard, realisatie van het Van Heekplein als meer centraal punt in Enschede én de vrijliggende busbanen behoefte was aan het oplossen van de fileproblemen in onze stad. Dinsdag 25 januari is het plan wat uitgebreider gepresenteerd en het gaat uit van een drietal scenario’s. We kunnen spreken over een buitenring, de singelroute en een binnenring. Met name deze binnenring staat nu ter discussie. Een aantal politieke partijen wil niets liever dan de binnenring zoveel mogelijk autovrij maken. Dat betekend automatisch dat de singelring die nu al vast staat in de ochtend en avondspits nu helemaal vast komt te staan. Ik zal u niet belasten met teveel cijfers, maar wel even de scenario’s noemen:

  • Scenario één; waarbij de Molenstraat én de Zuidlus in twee richtingen berijdbaar blijven. Daarbij blijven de buitensingels evenveel belast als op dit moment, namelijk globaal 1200 voertuigen per uur in de spits.
  • Scenario twee; waarbij de Molenstraat én de Zuidlus beide eenrichtingsverkeer worden. Het paantal voertuigen op de buitensingels neemt dan toe tot globaal 1350 voertuigen per uur.
  • Scenario drie: waarbij zowel in de Molenstraat een knip wordt gezet als ook in de Zuidlus. Het aantal voertuigen op de buitensingels neemt dan toe tot globaal 1550 voertuigen per uur.

In de scenario’ s zitten ook voorstellen als zijde vaststaand, maar daar moet de raad nog weldegelijk een beslissing over nemen. Bijvoorbeeld de Beltstraat wordt geknipt (doodlopend). Het laatste stuk Wooldriksweg wordt éénrichtingsverkeer. Dus alle bewoners van het Getfert moeten via de Kuipersdijk een héél eind omrijden als ze bijvoorbeeld richting Haaksbergen willen.

Verder heeft Burgerbelangen aangegeven dat er hoe dan ook snel werk moet worden gemaakt om de in en uitvoegstroken weer als vanouds langer te maken. Niets is zo frustrerend als het stoplicht op groen springt en jij als rechtdoor gaand verkeer op dezelfde rijbaan moet wachten voor drie afslaande auto’s. Kijk als burgers naar; www.enschede.nl en laat ons uw mening horen.