Politie en cameratoezicht in Enschede.

Albert Veldt 07.04.2011

In de laatste raadsvergadering is het handhavingsbeleid in Enschede besproken. Omdat Burgerbelangen blauw (politie) op straat belangrijk vindt was dit voor ons aanleiding om Burgemeester Den Oudsten, die daarvoor verantwoordelijk is, hierover te ondervragen.

Belangrijk voor ons waren de vragen, of er in de toekomst minder politie in Enschede op straat komt en of het cameratoezicht dat er nu is uitgebreid gaat worden.

De burgemeester gaf aan dat er gelukkig in Enschede nauwelijks bezuinigd gaat worden qua mankracht. Wel is het zo dat er wat verschuivingen gaan optreden. Voorheen waren er stadwachten actief en die functie wordt langzaamaan vervangen door “handhavers”, dit zijn mensen die, anders dan stadswachten, BOA rechten hebben, dus Buitengewoon Opsporing Ambtenaar zijn. Dit houdt in dat deze handhavers dus mensen kunnen verbaliseren en eventueel aanhouden. Burgerbelangen steunt deze activiteiten uiteraard.

Betreffende cameratoezicht, gaat deze dienst ook uitgebreid worden, het heeft zich in de afgelopen jaren bewezen, qua preventie, maar ook qua opsporing omdat via de beelden daders kunnen worden geïdentificeerd en aangehouden. Raadslid van D66, de heer Sundaram, viel de burgemeester bij en verheugde zich op de uitbreiding en de innovatie van de systemen. De overige raadsleden, ikzelf en burgemeester den Oudsten waren zeer blij verrast. De burgemeester memoreerde dan ook aan het feit dat er in het vorige college er nog fel werd gedebatteerd over cameratoezicht en dat D66 daar toen fel tegenstander van was i.v.m. de wet op de privacy.

Wat dat betreft is Burgerbelangen blij dat steeds meer landelijke partijen verstandig worden en op onderdelen ons lokale partijprogramma gaan volgen.