Burgerbelangen ongerust over code oranje grondbedrijf.

Albert Veldt 16.06.2011

Als Burgerbelangen zijn wij ongerust over de ontwikkelingen van het grondbedrijf. De Gemeentelijke begroting geeft een tekort aan van ruim 26 miljoen door misrekeningen van het grondbedrijf en zoals het er nu naar uit ziet kan dat op hele korte termijn zomaar nog een keer gebeuren, want de financiële balans van het grondbedrijf staat weer in code oranje, net als vorig jaar.Burgerbelangen geeft al langere tijd aan dat we geen gronden meer moeten aankopen en bestaande projecten zoveel mogelijk af moeten sluiten. Ook plannen in ontwikkeling zoals het Vaneker en Eschmarke moet worden geconsolideerd, wat verkocht is afwerken en verder alles in de ijskast. Er zijn nog genoeg bestaande kavels o.a. in het Brunink en aan de Geesinkweg die we eerst geheel moeten verkopen. Bovendien zijn er nog voldoende locaties waar kavels beschikbaar zijn met verouderde percelen waar na sloop weer een perfect innovatief nieuw huis kan worden gerealiseerd.

Voorts adviseren wij om projectmakelaars gronden te laten kopen. Tijdens de behandeling van het MPG (jaaroverzicht Grondbedrijf) in de gemeenteraad hebben we ook vragen gesteld over de industrieterreinen. De uitgifte hiervan blijft sterk achter met de prognoses. Wij vinden dat het tijd wordt nu eerst alle oude industrieterreinen te revitaliseren en die vol te bouwen. De Josink Esch is nog maar voor 50 % verkocht, daar ligt nog ruim 4 ha voor uitgifte. Voorts hebben wij onze twijfels gezet bij de prognose voor uitgifte zoals die in de rapportage vermeld staat. Dat was voor ons reden de motie van PvdA te steunen dat er na de zomervakantie al een tussenrapportage komt om de meest recente verkoopcijfers betreffende de gronden te inventariseren. Tevens krijgen wij dan antwoord op de vraag wat het college met onze suggesties heeft gedaan