Koersgevend document voor onze stadsring.

Albert Veldt 01.07.2011

In het afgelopen raadsoverleg van maandag werd er door het college ineens een koersdocument gelanceerd.  Zoals u allen weet praten we al enkele maanden over de wegen rond het centrum van Enschede en wil het college door knippen in de Molenstraat en/of knippen in de Zuidlus het autoverkeer in de binnenstad doen afnemen.
Burgerbelangen dankt zijn bestaan en oprichting door initiatief van ongeruste inwoners over het verkeersbeleid in Enschede. Om die reden zijn wij dan ook bezorgd over dit koersdocument wat eigenlijk vanuit de diverse scenario’s de definitieve variant aan ons voorlegt.

Blij zijn we dat, na maanden van inspraak door bewoners, de Molenstraat nu in beide richtingen berijdbaar blijft. Minder blij zijn we met de Zuidlus, die weliswaar niet wordt geknipt, maar dat er wel eenrichtingverkeer ordt voorgesteld op het stukje tussen het voormalige postkantoor en de V&D.
Enkele andere partijen zijn evenals Burgerbelangen voor een goede verkeerscirculatie  i.v.m.  de economische ontwikkelingen in onze stad.De VVD kwam met een alternatief om de Beltstraat, die in de nieuwe variatie doodlopend wordt,  tóch in twee richtingen open te houden. Wij vinden dat eigenlijk een goed voorstel en wachten de reactie van ons College op dit voorstel af.
Eén ding staat vast, nú in het centrum wegen knippen of eenrichting maken zonder te werken aan oplossingen aan de Noordoostelijke kant (NW tangent) en de radialen rond onze stad, zal onherroepelijk leiden tot nog meer opstoppingen op de Singels en dat kunnen we echt niet willen.  Uit de evaluatie van de in de afgelopen maanden gehouden presentaties over het Verkeerscirculatieplan kwam dit ook in ruime mate naar voren.