Afvalscheiding

André Le Loux 13.10.2011

Onlangs was er voor raadsleden een voorlichting en brainstormsessie over de stand van zaken met betrekking tot het scheiden van afval in de gemeente Enschede.
Ook werden de resultaten van een onderzoek onder de burgers gepresenteerd.
Het blijkt dat met name de scheiding van plastic en papier beter kan. Dit is ook nog eenvoudig te verbeteren.

Het gevolg van een betere scheiding is dat een verhoging van de afvalstoffenheffing de komende jaren kan worden beperkt. De heffing is gerelateerd aan de mate van scheiding. Scheiden we het afval beter , dan gaan de kosten omlaag en dit wordt weer verwerkt in de heffing.
Ik verwacht dan ook de komende maanden een voorstel om plastic apart te gaan inzamelen en een verbeterde manier om papier te gaan scheiden.
De mogelijkheid om 1 of twee afvalbrengpunten te gaan sluiten kon niet rekenen op veel instemming.
En , gelukkig, de grijze Otto, wordt ook in de toekomst elke twee weken geleegd. De destijds geopperde mogelijkheid van het legen eens per vier weken, is van de baan.