De begrotingsbehandeling

André Le Loux 10.11.2011

Het college heeft een sluitende begroting 2012 -2015 gepresenteerd. Een compliment waard. Toch konden we een aantal voorstellen van het college niet ondersteunen, derhalve hebben we een aantal wijzigingen voorgesteld. We kunnen u met trots melden dat het verloop van de begrotingsbehandeling voor Burgerbelangen goed is verlopen. Al onze, samen met andere partijen ingediende moties en amendementen(14 stuks), zijn aangenomen.

Dat betekent geen bezuiniging op het armoedebeleid, geen afschaffing van de eenmalige uitkering voor chronisch zieken en gehandicapten, geen toeristenbelasting in 2012, geen directe subsidievermindering voor de sport en geen afschaffing van de subsidie voor Stawel. Stawel heeft zich in de loop der jaren ontpopt tot een uitstekende partner van de gemeente m.b.t. het buitengebied van Enschede en een intermediair tussen burgers en gemeente, voldoende reden voor ons om deze subsidie in stand te houden. Ook blijft het project groene diensten bestaan.(behoud kwaliteit buitengebied) TV Enschede FM krijgt, middels een tijdelijke ( 3 jaar) ondersteuning, de mogelijkheid om verder te professionaliseren, wat wij een goede zaak vinden.

Waar nu ook werk van wordt gemaakt is de aanleg van het fietspad langs de Zd. Esmarkerondweg een reeds jaren gekoesterde wens van Burgerbelangen, die daarom destijds ook op ons verzoek is opgenomen in het coalitieakkoord. Vanuit de motiemarkt (rechtstreekse voorstellen van burgers) hebben we ons ingezet om het centrumplan Boekelo gerealiseerd te krijgen. De meerderheid van de raad heeft dit plan vervolgens omarmd. In de komende commissievergadering van het stadsdeel Oost zullen we aandacht vragen voor het bedrijventerrein Euregio, een onderwerp dat ook op de motiemarkt werd gepresenteerd Ook hebben we samen met andere partijen een amendement ingediend om te voorkomen dat Wajongeren tussen wal en schip vallen.