Is de glazen bol niet helder? of is het een té roze bril.

Albert Veldt 10.11.2011

Tijdens de laatste vergadering over onze programmabegroting hebben wij ons redelijk kunnen vinden in de mogelijkheden die er waren om nog wat te schuiven. Daar zijn wij als Burgerbelangen blij om, zeker betreffende het armoedebeleid, waar bij de oorspronkelijke plannen van dit college anders behoorlijk zou worden ingegrepen. Wij vonden dat gezien de vele “majeure projecten” die nog uitgewerkt moeten worden, onverantwoord.

Tijdens de behandelingen liet onze wethouder financiën Marijke van Hees zich ontvallen dat zij geen glazen bol heeft om in de toekomst te kijken. De toekomst is gezien de crisis ook ongewis. Ons moet echter wel van het hart dat wij als Burgerbelangen al ruim tien jaar geleden hebben voorzien en beweerden (samen met de Universiteit van Maastricht) dat Enschede niet meer groeit qua bevolking. In Groningen, Zeeland en Limburg is al sprake van sterke bevolkingskrimp. Ondertussen is dit in veel gemeenten een algemeen geaccepteerd fenomeen waarmee rekening wordt gehouden in hun begroting en beslissingen die daar mee samen hangen. Daarom heeft Burgerbelangen al vóór de financiële crisis B&W opgeroepen om te komen met herberekeningen ten aanzien van de noodzaak van industrieterreinen, woningbouw en kantoren. Ook voor het MKB hebben wij diverse keren aangegeven te komen tot een visie die moet leiden tot een evenredige verdeling van diverse branches. Immers wat heeft het voor zin er meer winkels bij te zetten als er niet méér inwoners zijn. Kijk ook eens naar de uitgifte van industrieterrein, ondanks dat er dit jaar slechts 0,7 hectare is uitgegeven blijft onze grondbedrijf uitgaan van 7 hectaren jaarlijks uit te geven.

Bovenstaand baart ons als Burgerbelangen grote zorgen, tien jaar geleden hadden wij geen glazen bol, maar die hebben we niet nodig om te voorspellen dat als de economische recessie zich op lost, we in Enschede nog steeds zitten met een bevolking van 158.000 mensen en dat zitten we over 15 jaar nog steeds. De plannen ons stadshart te vergroten naar de Noordzijde van het station is voor ons dan ook een zeer risicovol project en dus in principe ”een gepasseerd station”.