Kordaat idee voor langdurig werklozen afgestraft!

Albert Veldt 24.11.2011

In de afgelopen raadsvergadering op maandag jongstleden werd een zogenaamde blauwe nota gepresenteerd door ons college over de kaderstelling voor werk en economie. Als Burgerbelangen vinden wij al jaren dat er te weinig wordt gedaan aan de problematiek van werkloosheid. Het is structureel en al decennia lang zit Enschede vér boven het landelijke gemiddelde. Alle middelen om mensen aan het werk te helpen zijn onvoldoende om de problemen écht op te lossen.

Feit is dat er ruim 15.000 mensen in Enschede werkloos zijn, kunnen en willen werken en vaak voldoende opleiding hebben, maar dat er tegenover die duizenden die zoeken slechts globaal 750 vacatures bestaan. Ons college heeft (ook in vorige periodes) vergeefs getracht werkgevers naar onze regio te lokken om zo banen te genereren. Tegelijkertijd werd de werkzoekenden de valse schijn opgehouden dat met een enorm duur re-integratieplan de mogelijkheden voor werk verzekerd was. Ieder kan begrijpen dat dit slechts voor alleen de allerbeste was weggelegd en dan nog konden het er gezien de 750 beschikbare banen natuurlijk nooit veel meer zijn! Maar ondertussen beloopt de economische schade van dit geheel toch al snel een 30 miljoen euro op jaarbasis. Als woordvoerder heb ik een vrij controversieel voorstel gedaan waar alle andere partijen zich negatief over hebben uitgelaten. Tot mijn verbazing en spijt uiteraard. Ik stelde voor; dat als werkgevers niet naar Twente komen, onze werklozen dan naar de werkgevers in andere delen van Nederland te laten gaan!! Geef ze het eerste jaar een vergoeding op reiskosten en extra reistijd en na één jaar, als ze van die werkgever een contractverlenging of vast contract krijgen, een verhuisvergoeding. De enige die verrast (niet negatief) reageerde was onze wethouder Mevr. Van Hees. Landelijk pleit ook minister Kamp voor een dergelijke regeling omdat door krimp in bepaalde gebieden tegenover groei in andere gebieden, we op die manier onze burgers zoveel mogelijk aan het werk kunnen houden. Als we nu niet met visie en daadkracht de zaak aanpakken laten we de economie stagneren in het ene deel van het land wat geld kost en in het andere deel van het land laten we kansrijke mensen werkloos thuis zitten wat ook héél véél geld kost. Wat mij daarnaast ook bekommert is het lot van deze mensen!