Passend onderwijs

Niels van den Berg 26.01.2012

Met de bezuinigingsronde die vanuit het rijk wordt gehouden, treft men ook de stad Enschede hard wanneer het over passend onderwijs gaat. Passend onderwijs voor kinderen met een (lichamelijke)handicap, maar ook voor kinderen met een gedragsstoornis, dat is wat het rijk wil zien van de scholen.

De toestroom naar het speciaal onderwijs zal hierdoor afnemen. Het is de bedoeling dat scholen de organisatie zo inrichten dat ook kinderen met extra (leer)ondersteuning, hun lessen kunnen volgen binnen het reguliere onderwijs. Leuk bedacht, maar een ieder die een reguliere VMBO school van deze tijd bezoekt en enigszins binding heeft met onderwijs zal zich op menig school wanen in een speciaal onderwijs setting.
Scholen hebben het tegenwoordig moeilijk en om het hoofd boven water te houden zien we met regelmaat bovengemiddelde klassengrootte van rond de 30 leerlingen. In dit reguliere systeem moeten we ons dan goed realiseren dat gemiddeld genomen een derde van een dergelijke groep bestaat uit leerlingen met taal/ reken- en gedragsproblematiek.
De gemeente Enschede kan hier weinig aan veranderen. Als er iets veranderd wordt dan zal dit vanuit Den Haag moeten gebeuren. Of zijn er misschien financiële middelen die tijdelijk in te zetten zijn vanuit de gemeentelijke portefeuille? Het wordt er in ieder geval niet makkelijker op, veel te grote groepen, te weinig effectieve tijd voor het individu, en een te hoge werkdruk voor docenten. Als werkgelegenheid en werkloosheid de kernwoorden zijn in de geschiedenis van Enschede, dan is scholing het middel om hieraan te werken. Vandaar ook dat we eens moeten gaan bekijken of er tijdelijk een financiële oplossing te vinden is om deze harde klappen op te vangen. Want als het onderwijsniveau in gevaar komt door factoren waar we als gemeente weinig invloed op hebben, en scholing bij uitstek het middel is in de strijd tegen de werkeloosheid, dan moeten we misschien eens gaan kijken hoe we op gemeentelijk niveau de pijn kunnen verzachten. Op een passende manier op zoek naar een gepaste oplossing, want zoals het er nu voorstaat, ziet het er niet best uit en is dat ongepast voor de stad van nu en strookt niet met de ambities. Hiermee hebben we dus wat mij betreft meteen alweer een betere invulling voor de 2 miljoen die eventueel besteed zou worden aan het verlagen van de westkant van de Van Heek garage. Investeren in de samenleving in plaats van investeren in verfraaiing.