Financiële perikelen, maar waar leggen we de prioriteit?

Albert Veldt 10.02.2012

Enige weken geleden schreef ik over de aanpassing van het plein voor het Casino en dat dit globaal 2 miljoen euro gaat kosten. Behalve Groen Links was er geen enkele partij die dit opmerkte of hier een punt van maakte.

Inmiddels is er op de poll van Tubantia door ruim 2000 burgers gestemd waarvan 60 % het ermee eens was om die verhoging (“de Bult”) in de constructie van het nieuwe plein op te nemen en daarmee die twee miljoen te besparen. Ongeveer 25 % maakte het niet uit en de rest vond dat het wellicht beter was alles volgens plan uit te voeren. Sprekend met de diverse fracties blijkt echter dat men niet wil luisteren naar dit sterke signaal van de burgers. PvdA en CDA geven aan het omwille van de verkeersveiligheid door te willen zetten, VVD leeft op grote voet vindt het slechts een substantieel bedrag. Burgerbelangen vindt dit echt onbehoorlijk bestuur. Twee miljoen zomaar in de grond stoppen terwijl de meerderheid van burgers dit niet wil. belachelijk.

Maar als je dan de partijen hoort strijden over “slechts” € 500.000 voor het speciaal onderwijs, terwijl we nog niet eens weten wat voor maatregelen de regering uiteindelijk neemt? onbegrijpelijk.
Afgelopen maandag kregen we een voorlichting voor een Innovatiefonds, wat voor onze DCW in het kader van de WMO van belang is. Het is een fonds van het Rijk om alle mensen aan het werk te krijgen, ook die met een kleine handicap nu te werk zijn gesteld via de DCW. Daarvoor is landelijk 400 miljoen beschikbaar gesteld en Enschede krijgt daarvan gedurende zeven jaar ongeveer 1 miljoen per jaar!! Voor die één miljoen moeten ambtenaren alles op alles zetten om dit bedrag te verkrijgen! Als we dat zien in het kader van de twee miljoen die we zomaar “voor de bult” in de grond stoppen?? Dan vinden wij dat als Burgerbelangen onbegrijpelijk!

Tot slot wil ik graag opmerken dat de hele heisa rond de nieuwbouw van het MST niet zomaar aan onze aandacht ontsnapt. Andere partijen horen we daar niet over, onbegrijpelijk wederom. Het gaat wel om een investering van ruim 400 miljoen en nu blijkt dat dekking daarvan nog niet gevonden is. Bovendien blijkt het ZGT uit Hengelo de plannen in twijfel te strekken. Ook Burgerbelangen kan e.e.a. niet rijmen, wel voor 400 miljoen nieuwbouw, maar tegelijkertijd 1500 mensen ontslaan? Ra, ra? Of anders gezegd; waar rook is, is vuur!

Wij waren steeds van mening dat dit zittende College instemde met de bouwplannen i.v.m. continuïteit en méér werkgelegenheid. Misschien raken wij de weg wel kwijt!!