Enschede centrumwinkeliers willen niet meepraten over hun toekomst!

Albert Veldt 23.02.2012

Als raadslid wordt je wel eens wanhopig van de huidige aanhoudende crisis. Ook het raadslid Ayfer Koc van het CDA probeerde voor onze middenstand de zaak eens aan te zwengelen door de koopavond ter discussie te stellen.

Nog voordat zij haar idee had kunnen uitleggen aan ons als gemeenteraad lag zij reeds zwaar onder vuur door de winkeliersverenigingen, naar ons idee onterecht. Dat bleek ook wel tijdens het interessante stadsdebat dat door TC-Tubantia werd georganiseerd in Mac Berlijn op woensdag 15 februari. Veel burgers, raadsleden en winkeliers waren aanwezig, maar niet de vertegenwoordigers van FCE en/of winkelhart. Dit werd begrijpelijk scherp veroordeeld door de aanwezige winkeliers en de voorzitster van het MKB die wél blij waren met het georganiseerde debat.

De discussie gaf duidelijk aan dat er eigenlijk behoefte bestaat aan een totaal overkoepelende organisatie voor de winkeliers in Enschede om de neuzen dezelfde kant op te laten staan. Burgers willen méér horeca op het van Heekplein. Het van Heekplein zou ook op niet-marktdagen aantrekkelijk gemaakt moeten worden met publiekstrekkers, bijvoorbeeld kunstenaars uitstalling, biologische markt of een informatiemarkt over duurzaamheid. Er werden plannen geopperd voor een proef voor vrij parkeren op de koopavond. (hiervoor is reeds enige maanden geleden een amendement aangenomen in de gemeenteraad) Verder was er een warm pleidooi voor méér vertier en/of opvang voor kinderen. Als voorbeeld werd gesteld de ballenbak van Ikea. Welke ouders kennen niet dat gevoel van even de kinderen parkeren terwijl je rustig één of twee inkopen kunt doen waar je die wijsneusjes niet bij nodig hebt. Dat zou makkelijk op te lossen zijn door een kids playground te creëren, wellicht op de Klokkenplas??
Bovenstaande ideeën, die buiten nog vele andere aan de aandacht werden gebracht, zijn aan de FCE en Winkelhart voorbij gegaan, zij wilden de discussie blijkbaar niet aan, of vonden het niet nodig. Ervaren zij de huidige situatie in het Centrum van Enschede dan niet als problematisch!?