Rondje om de kerk……….

Ben Sanders 24.02.2012

‘Ben zal wel iets schrijven over het carnaval’, dat waren de woorden van Andre Le Loux m.b.t. deze nieuwsbrief. ‘Dat denk ik niet’, was mijn antwoord, maar ik heb hierover nagedacht en denk dat ik toch maar iets schrijf over deze jaarlijks terugkerende periode.

In Enschede wordt er al sinds de begin jaren 60 actief carnaval gevierd. Voor velen, die het fenomeen niet kennen, een periode met een vaak ongenuanceerd vooroordeel. Het is een gebeuren waar rang en stand, afkomst en kleur, geaardheid en religie niet van belang zijn, maar alleen het ‘mens zijn’ van belang is! In Enschede zijn altijd nog zo’n 1000 inwoners binnen de diverse verenigingen op eigen (financiële) kracht actief om er iets van te maken. Enschede is geen Oldenzaal en dat hoeft en kan ook niet. Wat voor veel georganiseerde Enschedese carnavalsvierders belangrijk is, dat is het sociale gebeuren m.n. in de laatste week voor en tijdens het ‘grote weekend’. In die week worden er diverse scholen, verzorgingstehuizen, ziekenhuizen en psychosociale instellingen bezocht om ook die mensen een paar fijne uurtjes van plezier te bezorgen. De Enschedese Stadsprins en zijn gevolg beseffen zich ook goed dat zij acte de présence moeten geven als ‘Regio ambassadeurs’ van de grootste netwerkstad hier in het Oosten. Alle gemeenten en dorpen worden door hen bezocht. De ruim 40 jaar oude traditionele Enschedese optocht, ja dat is een zorgen kindje, ondanks dat er altijd nog zo’n 10.000 mensen op af komen. Waarom? Dat heeft grotendeels te maken met geld en medewerking van bedrijven, en dat ontbreek er hier in Enschede aan. Het Grenswerkfestival kreeg bijvoorbeeld 4 ton aan subsidie, het totale carnaval in Enschede slechts 1% van dat bedrag voor alle festiviteiten in een periode van 4 maanden! Voor wat betreft de medewerking van het Gemeente bestuur de laatste jaren, alle lof. Daar waar mogelijk waren de Collegeleden aanwezig als vertegenwoordiger van de Gemeente en stellen zij Stadhuis en middelen beschikbaar voor de traditionele ‘Sleuteloverdracht’. Als nu de Enschedese ondernemers en burgers ook nog een klein beetje meer zouden faciliteren, dan wordt het ‘Rondje om de kerk’ mogelijk een grote ronde door de stad.