Raadsuitwisseling met Arnhem en Apeldoorn

Ben Sanders 06.04.2012

De gemeenteraad van Arnhem heeft ons als collega’s uit Enschede en Amersfoort uitgenodigd op 20 en 21 april a.s. Na Enschede is Arnhem nu als tweede aan zet om de jaarlijkse raadsuitwisseling te organiseren.

De tweedaagse bijeenkomst in 2012 heeft het motto “Creatieve Energie: Made in Arnhem” gekregen. Doel van de raadsuitwisseling is om ervaringen met én ontwikkelingen in het raadswerk onderling uit te wisselen, te leren van ‘good practices’ en waar mogelijk concrete en praktische voorbeelden uit te wisselen.
Burgemeester Pauline Krikke zal ons vrijdag 20 april ontvangen en welkom heten in de Raadzaal in het Stadhuis. Na een rondleiding door het stadhuis start er een discussie tussen de raadsleden rondom het centrale thema: “De tweede helft”, voor welke opgaven staan de gemeenteraden? en hoe kan de kloof tussen de burger en de politiek worden verkleind? Politicoloog dr. Marcel Boogers (Universiteit van Tilburg) zal over dit thema een inleiding verzorgen, die voeding geeft aan een debat onder leiding van de middagvoorzitter Maarten Bouwhuis. Vervolgens vinden vijf workshops plaats over: 1. de drie decentralisaties, de regierol van de gemeentelijke overheid, 2. raadsleden en sociale media, 3. burgerparticipatie, 4. burgers en raadsleden: hoe anders communiceren en als laatste punt 5. grondbeleid in recessietijd.
Op de zaterdagochtend kunnen de leden van de Agendacommissie / Presidia en de Auditcommissies van de drie steden, en de raadsleden opgedane ervaringen met elkaar uitwisselen. Daarna zullen wij nog kennis maken en geïnformeerd worden over Arnhem Modestad, Het Oostelijke Centrumgebied en “Arnhems Buiten”. Na een gezamenlijke lunch vertrekken we dan weer met een ervaring rijker in de namiddag huiswaarts.