Privatisering is totaal doorgeslagen in Nederland.

Albert Veldt 07.06.2012

Burgerbelangen is een lokale partij en één van ons streven is om de nutsvoorzieningen zoveel mogelijk in Gemeentelijke handen te houden.

Wij hebben als leeuwen gevochten om Twence ons afvalverwerkingsbedrijf niét te privatiseren en na de nodige sceptische geluiden onder de andere raadsleden én het college hebben wij het toch voor elkaar gekregen dit bedrijf te behouden. Privatisering van Banken, Openbaar vervoer, Energiebedrijven, KPN-Post, maar vooral ook in de medische wereld en de zorgsector heeft onze kwaliteit van leven niet verbeterd noch zijn de diensten goedkoper geworden door de beloofde onderling concurrentie.
Dit is eigenlijk een landelijk politiek issue met name nog steeds aangehangen door de extreem liberale partijen zoals VVD, D66, CDA en in grote mate ook de PvdA.
Mensen die geïnteresseerd zijn in onze stelling en de waarheid moeten maar eens kijken hoe vooraanstaande economen op dit moment aankijken tegen de privatisering. Die blijkt niet alleen in Nederland maar in de meeste westerse landen zéér negatief uit te pakken. Kijk als u in de gelegenheid bent naar het betoog van oud-vicepresident Herman Tjeenk Willink van de Raad van State. U kunt die vinden op de website nu.nl via deze link: ‘Democratische rechtsstaat is verzwakt’. Onze leden denken gelukkig vaak mee met wat ons bezig houdt en wij danken de alerte lezer dan ook voor het onder de aandacht brengen van deze belangrijke zaak.