Leren in 053 en afstuderen in 074? Wat is daar mis mee?

Albert Veldt 21.06.2012

Afgelopen maandag werd de cultuurnota voor Enschede gepresenteerd. Een goed stuk waar wij als Burgerbelangen ons in konden vinden, op wat kanttekeningen na.

Eén van de zaken die wij aanvoerden was dat er eigenlijk een totaalvisie ontbreekt voor heel Twente. Zeker nu we in een crisisperiode zitten van bezuinigingen én een periode waarin we allemaal weten dat Twente qua bevolking niet zal groeien is een totaal visie voor Twente op elk vlak noodzakelijk. In zo’n gemeenschappelijke inventarisatie zal moeten worden opgenomen waar theaters zitten, de capaciteit, de opleidingen en waar de mogelijkheden zijn om kunst te clusteren en broedplaatsen te creëren. De directies van o.a. het Muziekkwartier en Atak bezwoeren ons raadsleden dat er al veel werd samengewerkt en dat er volop overleg was. Zelfs promotors van evenementen zouden afstemmen om de keuzes zo veel mogelijk over de regio te spreiden en gebruik te maken van de faciliteiten zoals die aanwezig zijn. Ook opleidingen werden tegen het licht gehouden en van concurrentie zou geen sprake zijn.

Dat er dan een artikel verschijnt in Tubantia waarin de directeur van Atak, Rinze van de Wal, zijn teleurstelling uitspreekt dat er leerlingen in Enschede “overlopen naar de concurrent” in Hengelo vinden wij totaal in tegenstrijd met hetgeen hij afgelopen maandag beweerde. Deze manier van communicatie doet de cultuur geen goed en zal uiteindelijk resulteren in financiële negatieve weerslag op prestaties, maar ook op animo bij de burgers om dit theater te bezoeken. Wij vinden dit een verkeerd signaal en zien het met gekromde tenen aan, jammer vinden wij!