Burgerparticipatie en ……. weer gaat het mis

André Le Loux 06.07.2012

Woensdagavond ben ik naar de bijeenkomst geweest die was belegd voor de omwonenden van de school het Oosterveld.

Deze bijeenkomst werd in de haast georganiseerd omdat het omwonenden ter ore was gekomen dat men de leegkomende school wilde verkopen aan een Syrische vereniging. Men eiste een informatie avond.
De ambtenaar begon te vertellen dat de vrijkomende school kon worden verkocht, verhuurd of gesloopt, en de ambtenaar viel maar meteen met de deur in huis door te vertellen dat er inderdaad een koper was, een Syrische vereniging en men mocht aangeven wat men daar van vond. U raadt het al, massaal tegenstand. Men voelde zich, mijns inziens terecht,voor een voldongen feit gesteld.
Burgerparticipatie betekent dat bewoners van meet af aan bij plannen worden betrokken. Vorig jaar was al bekend dat de school leeg zou komen. Toen had men de bewoners moeten informeren over de verschillende mogelijkheden en de voorwaarden. En daar hadden de bewoners over mee moeten praten. Dat is niet gebeurd. Terecht dat bewoners dat ook aangaven en terecht dat de bewoners zo reageerden . En ondanks dat de ambtenaar verwoede pogingen deed door te zeggen dat er nog niets beslist was, was de knulligheid zodanig dat de bewoners aangaven er geen enkel vertrouwen in te hebben. De ambtenaar vastgoed van de gemeente deed er nog een schepje bovenop door te stellen dat dit het juiste moment was om in te lichten.
Als raadslid schaam ik mij diep over deze vorm van burgerparticipatie en inspraakmogelijkheid!!! Hier is het laatste woord nog niet over gezegd.