Parkeervisie Enschede in de maak!

Albert Veldt 06.07.2012

Woensdagavond was ik aanwezig in de Zuidmolen om geïnformeerd te worden over de situatie rond het parkeren in de stad.

Ambtenaren en beheerders van de parkeerbedrijven gaven knelpunten weer. Enquêtes zijn er gehouden om burgers en bezoekers van onze binnenstad te bevragen, o.a. naar hun mening over parkeertarieven, reden om onze stad te bezoeken en aan te geven welke knelpunten men heeft ervaren.
Opvallend is dat ik het enige raadslid was terwijl de gemeente hier informatie ophaalt om te komen tot een parkeervisie die leidend moet zijn voor de komende jaren in Enschede. Je vraagt je echt af, als deze visie ter goedkeuring door de raad bestemd gaat worden hoe die andere partijen dan aan hun relevante informatie komen om een goed besluit te nemen.
Ik heb de bijeenkomst in ieder geval als informatief beschouwd mede door de actieve inbreng van de diverse wijkraden die aanwezig waren. Omdat hier burgers aan het woord zijn is het opvallend te constateren dat men zich bijvoorbeeld afvraagt waarom de gemeente zo lang wacht met het volledig betaald parkeren maken voor de hele Singel binnenring. Als voorbeeld werd gegeven de Haaksbergerstraat vanaf de Zuiderval tot aan de Getfertsingel.
Wat verder naar voren kwam is dat men veel meer handhaving wil qua parkeerbeleid. Óók binnen het stadserf, waar jeugd in de avonduren door middel van treintje rijden door de Bollards met auto’s het stadserf binnenkomt en daarna overal kan parkeren. Zowel rond de grote kerk als de Jacobus kerk staan regelmatig auto’s die daar niet thuishoren en omdat de parkeerwachten dan naar huis zijn en de Politie andere zaken aan het hoofd heeft kan dit ongestraft door blijven gaan. Twitter blijkt hier ook in mee te spelen, men brengt elkaar heel snel op (verkeerde) ideeën. Als Burgerbelangen zeg ik dan ook, laten we dit zo snel mogelijk aanpakken en niet wachten tot de parkeervisie in oktober verschijnt. Aktie nu!!