Bereikbaar Enschede, toerisme en parkeren.

Albert Veldt 20.09.2012

Een makkelijk toegankelijke stad trekt meer bezoekers is onze mening. Gelukkig heeft onze wethouder Hans van Agteren

nu voorstellen gedaan om in ieder geval de verkeersregel-installaties (zeg maar stoplichten) zodanig op elkaar af te stellen dat er een groene golf ontstaat. Dus rijdend over de Singels in combinatie met de invalswegen blijf je groen houden als je de toegestane snelheid in acht neemt. Wist u overigens dat de groene golf een uitvinding is van een Enschedeër. In de zeventiger jaren was de Hengelosestraat hiervoor een proefproject. Vreemd genoeg is het hier niet verder doorgegaan, maar in andere grote steden wordt het nu nog steeds grootschalig met succes gebruikt. Wachttijden worden vermeden of verkort, dus efficiënt en minder irritatie. Met de hedendaagse techniek is ook de fietser hiermee gebaat.

Om het bezoek van toeristen en kooplustigen uit andere steden te trekken moet onze stad goed toegankelijk blijven. Winkeliers en marktkooplieden klagen over teruglopend bezoek, omzet en dus minder winst. De werkgroep die bezig is om hier oplossingen voor te vinden heeft tot onze grote vreugde besloten tot een proef om voor de Van Heek parkeergarage de tarieven te gaan differentiëren. Dat houdt in dat dinsdag en enkele andere stille dagen er een laag tarief gaat gelden. Bijvoorbeeld voor de eerste twee uur betaalt u dan slechts één uur. De techniek is zodanig dat de parkeerautomaat dit zelf uitrekent en de korting dus direct bij het afrekenen in mindering wordt gebracht.
Al met al mooie plannen waar wij als Burgerbelangen erg blij mee zijn.