Proef met een bijsmaak

Niels van den Berg 04.10.2012

Het is mij inmiddels duidelijk dat er in Enschede voorafgaand aan besluitvormingsfases, bijna altijd een proef fase vooraf gaat.

In bepaalde gevallen kan dit lonend zijn, in veel gevallen is het echter dubbelop. Zo ook ten aanzien van de bus tarieven op zaterdag waarover ik enkele maanden geleden vragen heb gesteld. Er is een proef lopende, en er is een proef geweest. Het betreft hier het retourtje op zaterdag in de hele regio voor € 2,20 i.p.v. de oorspronkelijke € 4,40. Het kan natuurlijk iets zeggen over mijn wijze van “nieuws watchen”, maar als indiener van de vragen kunt u ervan uitgaan dat ik alles betreffende dit onderwerp op de voet volg. Middels een memo van wethouder van Agteren zijn wij onlangs op de hoogte gesteld over het overleg dat heeft plaats gevonden met de regio, dat destijds is toegezegd naar aanleiding van de vragen. Eén proefperiode is al geweest (16-06 / 29-07), de ander is momenteel in volle gang. Ik heb er niets van meegekregen…. Merkwaardig op zijn zachtst gezegd! Ook de wethouder heeft de beperkte PR rondom de proef bekritiseerd. Wat ook is meegenomen in de actie is een soort van kortingsactie. Tegen inlevering van 5 buskaartjes uit de actieperiode ontvangt men gratis een OV chipkaart met €7,50 saldo. Een leuk initiatief maar mijn inziens schiet men het doel voorbij. Want wanneer er weinig ruchtbaarheid is gegeven aan de actie en het beoogde publiek dus niet de bus in is te krijgen, slaat men ook hier de plank volledig mis. Juist het publiek dat puur en alleen op de zaterdag de bus gebruikt om onze binnenstad te bezoeken heeft naar alle waarschijnlijkheid net als ik zelf deze actie niet opgepikt. Tot slot mogen we hopen dat er geen afweging wordt gemaakt aan het einde van de proefperiode op basis van de gehele regio. Want de Enschedese situatie verschilt nogal van die van de Twentse plattelandsgemeenten. Trekken deze de gebruikersaantallen nou juist naar beneden? Enschede mist de boot. In een periode waarin men hard aan het brainstormen is over een marktvisie, vergeet men de belangrijkste schakel om diezelfde markt(visie) te laten renderen, alsook de in hartje centrum gevestigde winkeliers…Inderdaad de bezoekers. Ik ben benieuwd wat er gaat komen, maar voorspel u tegelijkertijd dat voorlopig de garages in de binnenstad volop floreren. Want uiteindelijk is ook nu nog een dagje stad met de auto, goedkoper dan het openbaar vervoer…

                                            = =