Minder raadsleden??

André Le Loux 18.10.2012

In Den Haag is men druk doende om een nieuwe regering te vormen.

Zowel PvdA als VVD streven in het kader van de bezuiniging naar minder gemeenteraadsleden. Op zich zijn wij niet tegen deze bezuinigingen.
Altijd al zijn wij van mening geweest dat het raadslidmaatschap niet te combineren is met een volle baan, daarvoor is het raadslidmaatschap te intensief. De laatste jaren zien we echter een verhoging van de werkdruk van raadsleden met als gevolg dat het contact met de burger onder druk komt te staan.
Als er dan ook nog minder raadsleden komen, een maatregel die na de verkiezingen in maart 2014 zou kunnen ingaan, komt door de steeds hoger wordende vergadertijd het contact met de burger nog zwaarder onder druk. Concreet betekent een eventuele vermindering van het aantal raadsleden dan ook dat er gesneden zal moeten worden in vergadertijd, anders is een raadslid niet meer waar hij/zij voor gekozen is, namelijk een volksvertegenwoordiger.
Een volksvertegenwoordiger hoort op de hoogte te zijn van wat er leeft bij de mensen en besturen vanuit een torentje levert meestal niet de beste resultaten op (denk maar aan de scholingsboulevard) Daarmee zou de als bezuiniging gepresenteerde maatregel wel eens heel duur kunnen uitpakken.