Bezuiniging??

André Le Loux 13.12.2012

Het rijk wil bezuinigen op het aantal raadsleden voor de gemeenten. Voor Enschede zou dat betekenen dat we 35 raadsleden zouden krijgen i.p.v. 39 nu.

Het wetsvoorstel moet nog worden ingediend. Ik ben benieuwd of men dit wetsvoorstel op tijd door de Tweede en Eerste Kamer weet te loodsen zodat duidelijk wordt of dit nog voor de verkiezingen van 2014 gaat gelden.
Nu lijkt minder raadsleden een bezuiniging , maar het moet nog blijken of dit wel zo is. Immers, door het vele werk haken veel raadsleden voortijdig af en de hoeveelheid werk dreigt alleen nog maar meer te worden nu steeds meer rijkstaken worden overgeheveld van het rijk naar de gemeenten. En dat het werk van een raadslid steeds intensiever wordt kan ik volmondig beamen. We worden te veel vergadertijgers en laten ons te weinig zien bij de vele voor en door burgers georganiseerde activiteiten. Laten we er a.u.b. voor zorgen dat we volksvertegenwoordigers blijven en niet in glazen huisjes komen te zitten !!!!!!!!