De kracht uit mensen halen, kortom POWER!!!

Albert Veldt 13.12.2012

Enige jaren geleden waren we in Engeland om wat te leren van hun economie, het omgaan met de multiculturele maatschappij én de werkeloosheid.

Daar hebben we het idee van over genomen om mensen vanuit hun eigen kracht te laten opklimmen in de maatschappij. De rekensom is vrij makkelijk; je hebt zeg 100 mensen die nu in een uitzichtloze situatie zitten qua werk en ontwikkeling, die maken gebruik van de bijstand en kosten de gemeente op jaarbasis 1.200.000 euro. (1,2 miljoen). Als je deze mensen nu eens de gelegenheid biedt om hun vaardigheden te ontplooien door ze activiteiten te laten doen, dan zijn ze zinvol bezig en kunnen zich een doel voor ogen stellen en vinden weer ritme in hun leven. Positieve punten zijn dat ze ook met elkaar communiceren, met name vrouwen (partners) van mensen die wél werkzaam zijn in Enschede biedt je zo een kans en begeleiding naar de arbeidsmarkt. Zo is POWER in Enschede drie jaar geleden gestart!
Op dit moment zijn er 5 Power centra in Enschede werkzaam, dat is een hele prestatie in drie jaar tijd!! De kosten voor dit hele gebeuren bedragen momenteel globaal 600.000 euro, maar er maken intussen meer dan 250 mensen gebruik van. Juist nu het moment is aangebroken dat mensen van Power door gaan stromen naar reguliere banen/bedrijven gaat de politiek (en met name de PvdA) dwars liggen door de centra te beknotten, op te heffen of onder te brengen bij andere organisaties, zoals Alifa of wat dan ook.
Burgerbelangen vind dat een dwaze gedachte, de kosten op dit moment zijn extreem laag en worden alleen gedragen door de salarissen van de coaches, die vooral zijn geworven uit de kaartenbakken van het arbeidsbureau. Wij begrijpen dan ook de coalitiepartijen in dit geval niet. Geef Power de kracht (en de financiën) om door te gaan met dit voor vele mensen unieke project.