Leve(nd) Burgerbelangen Enschede

Niels van den Berg 24.01.2013

Vanmiddag (23-1-13) telefonisch contact gehad met RTV Oost. Men vroeg mij naar de huidige situatie ten aanzien van het gemeenteraads lidmaatschap. Daarbij refereerde men aan het item dat zo’n anderhalf jaar geleden is gemaakt,

waarbij ik te kennen heb gegeven dat ik bij wijze van spreken wel zou kunnen overnachten in het stadhuis. Ik heb te kennen gegeven dat de situatie in mijn beleving genormaliseerd is en dat dit mijn inziens het gevolg is van eigen keuzes, keuzes van de fractie en tot slot de agenda commissies c.q. voorzitters van de verschillende commissies, die zo nu en dan ook anders hun agenda’s samenstellen. Vanmorgen is er een radio interview gegeven m.b.t. de moeilijkheidsfactor om nieuwe kandidaten voor het raadslidmaatschap te werven. Ook daarover heb ik mijn bevindingen kenbaar gemaakt. Ik denk dat dit op zich wel meevalt en meer te wijten is aan relatieve onbekendheid en gebrek aan vertrouwen in de politiek dan aan de factor tijd. Tijd die het raadswerk in beslag neemt. Misschien wel het beste voorbeeld is dan dat wij bij Burgerbelangen in verhouding een behoorlijke aanwas hebben gekregen van nieuwe (jonge) leden over de afgelopen 1,5 jaar. Dit door het enthousiasme van de fractieleden, door effectief gebruik van sociale media en door waarschijnlijk ook de goede sfeer in de fractie en binnen de partij. Burgerbelangen Enschede timmert aan de weg en meer en meer groeit het vertrouwen dat we behalve een stabiele lokale partij, zo langzamerhand ook een partij zijn die groeipotentie heeft voor de nabije toekomst. Kortom een effectieve en eensgezinde fractie, een enthousiast en kundig bestuur op de achtergrond en overige, hierboven genoemde punten, leiden onherroepelijk tot groei van een ledenbestand. In dit geval het bestand van de lokale partij van Enschede! Leve(nd) Burgerbelangen Enschede