Communicatie ambitie of wassen neus?, referenda een instrument?

Niels van den Berg 07.02.2013

In het coalitieakkoord vertrouwen in Enschede staat te lezen: “Daarom willen we oogsten op de versterking van de rol van communicatie; de politieke sturing is gericht op meer wisselwerking en minder ‘zendingsdrang’. Vertrouwen staat centraal bij hen die op ons moeten kunnen rekenen

Zie daar knelt het al. Na onder andere het Oosterkerkje; met heel veel weerstand, opvang aan de Vlierstraat; advies wijkraad negatief, maar toch doorgang gevonden, met als gevolg aftreden uitstekend functionerende wijkraad, nu de locatie moskee. Let wel het gaat mij puur en alleen om de locatie. Want men is, voordat het kenbaar is gemaakt naar de raad en omwonenden, al maanden lang in gesprek geweest met de bouwcommissie van de belanghebbende partij. Men schept dus verwachtingen en creëert enthousiasme bij de Turkse gemeenschap, maar tegelijkertijd woede en ontzetting bij omwonenden. Het is hen rauw op het dak gevallen. Wij zijn als fractie van mening dat een ieder recht heeft op een ruimte om zijn geloofsovertuiging te belijden. Anderzijds zijn wij ook de partij die burgerparticipatie en communicatie hoog op het lijstje heeft staan. En dus kunnen wij ons heel goed voorstellen dat het proces de omwonenden rauw op het dak is gevallen. Ook hen gaat het niet perse om de moskee, men was net zo onaangenaam verrast wanneer het bij wijze van spreken een bouwmarkt zou betreffen.

Om de ambitie in het coalitieakkoord nu ook daadwerkelijk gestalte te geven, wordt het dus ook hoog tijd dat dergelijke werkwijzen anders worden aangepakt. Misschien is een lokaal referendum een instrument bij sociaal-maatschappelijke en omgeving gevoelige onderwerpen. Deze referenda zijn niet bindend, de raad kan het ten alle tijde naast zich neerleggen. Wel zorgen ze voor input vanuit de burgerij! In Enschede is in 2001 1 keer een lokaal referendum gehouden, namelijk t.a.v. Bebouwing van de Es’. 86 % was tegen. Een duidelijk antwoord lijkt mij. Zo had men het van meet af aan ook aan moeten pakken met de te bepalen locatie moskee. Er kan er 1 komen, maar waar gaan we dat dan doen? Ik ben ervan overtuigd dat alle partijen er meer baat bij zouden hebben. Maar op de achtergrond plannen doorspreken, en dan na maanden met een mededeling komen, wanneer het ingrijpende voorstellen betreft is volgens mij absoluut niet de juiste. We zullen dinsdag zien of de aanpak van gemeentewege succesvol blijft. In ieder geval is dit het zoveelste voorbeeld in de afgelopen drie jaar waaruit blijkt dat de ambitie communicatie opgenomen in het akkoord, in veel gevallen een wassen neus blijkt.