Bedreigingen voor de burgerparticipatie.

André Le Loux 21.02.2013

In de vorige nieuwsbrief heb ik het onderwerp Burgerparticipatie aangeroerd.

Burgerparticipatie functioneert alleen maar goed als B en W , raadsleden en ambtenaren hierin een stimulerende en activerende rol spelen.
Op dit moment komen er door landelijke ontwikkelingen een aantal bedreigingen op de raadsleden af. Op de eerste plaats dreigt er een schaalvergroting doordat het Rijk toe werkt naar grotere gemeenten. Ook wil men het aantal raadsleden per gemeente terugbrengen. Dit heeft bijna automatisch tot gevolg dat de afstand tussen raadslid en bewoner steeds groter wordt.
Tot slot wil het Rijk een groot aantal rijkstaken overdragen aan gemeenten en daarbij krijgt de gemeente heel veel minder geld dan voorheen van het Rijk. Dit betekent veel extra werk voor raadsleden en met veel minder geld voor de uitvoerende taken. Dit alles leidt er toe dat het werk van raadsleden steeds meer onder druk komt te staan. Omdat ook de vergaderdruk nog toeneemt resulteert een en ander in minder tijd van raadsleden om goede contacten te onderhouden met bewoners. Ik ben ervan overtuigd dat hierdoor burgerparticipatie zwaar onder druk zal komen te staan.
Wegens bezuinigingen zal ook het ambtenarenkorps het met minder mensen moeten doen. Ook dit komt de burgerparticipatie niet ten goede. Al met al een zorgelijke ontwikkeling.