Intentieovereenkomst bouw Moskee

Niels van den Berg 22.02.2013

De opkomst rondom de vergadering concept intentieovereenkomst was behoorlijk groot. Er is op een respectvolle manier gesproken over de plannen.

Namens onze fractie heb ik de standpunten duidelijk kunnen maken. Twee zaken vielen mij op enkele dagen later, toen alles was bezonken.
Overige fracties waren weinig kritisch. Onder andere aangaande detailhandel. Dat was voor de meeste fracties geen probleem. Maar ik kan dat moeilijk begrijpen, welke argumenten zijn er nu daadwerkelijk voor om dit straks te willen verwezenlijken? Al helemaal in het licht van de detailhandel structuurvisie? Verder viel het antwoord van de wethouder op mijn laatste vraag me enorm tegen. Ik vroeg hierbij om in het kader van de stedelijke koers, een overzicht van eventuele andere gronden aan te reiken. Nee, dat gaan we niet doen was heel kort het antwoord. Zo meteen maar even aanmelden dus voor de raadsvergadering van 4 maart a.s.
Want behalve de fractie van D’66 en ES lijken de overige fracties aardig op een lijn te zitten met de wethouder.
Of komen ook de anderen nog met wensen en bedenkingen?