50Plus partij begeert Burgerbelangen

André Le Loux 21.03.2013

Deze kop stond vorige week boven een artikel in de krant. Ik lees dat als een compliment voor Burgerbelangen Enschede.

Het artikel lezend lijkt het alsof beide partijen naar elkaar lonken. Dit is geenszins het geval. Beide partijen hebben uitgesproken niet te gaan samenwerken en waarom zouden ze ook? Daarvoor duiken we even in de historie. Burgerbelangen Enschede heeft in haar nu 20 jarig bestaan altijd ruim aandacht geschonken aan de positie van ouderen, dat is ook de reden dat in 2002 de lokale ouderenpartij met prominente leden als een Bertus Ascherman en Jacques Schoeman zich heeft aangesloten bij Burgerbelangen Enschede. Dat deden zij omdat ze wisten en weten dat de belangen van ouderen bij BBE in goede handen zijn. Datzelfde weet nu ook de 50Plus partij. Dat verschillende standpunten van ons ook de 50Plus standpunten zijn is juist, mooi toch??

Ook is het zo dat er leden van Burgerbelangen Enschede zijn die landelijk 50Plus zullen stemmen, maar BBE heeft ook leden die landelijk op PvdA, CDA, VVD of anders zullen stemmen. Burgerbelangen Enschede heeft ook nooit een stemadvies voor de landelijke verkiezingen afgegeven, onze leden zijn mans genoeg om dat zelf wel te bepalen.

Nog een ander argument. Wij hebben het in ons 20 jarig bestaan (dit jaar) eigenlijk zelden of nooit meegemaakt dat wij de landelijke politiek nodig hadden, dus waarom zouden wij ons aan een landelijke partij binden? De enkele keer dat dit wel aan de orde is hebben we gewoon Tweede Kamerleden rechtstreeks benaderd. Je moet je als lokale VVD of PvdA afvragen of je op dit moment wel zo gelukkig moet zijn met de landelijke binding gezien de gemaakte keuzes van dit kabinet. Burgerbelangen Enschede wil er zijn voor alle bewoners van Enschede, ongeacht hun leeftijd en zeker voor burgers die in het gedrang komen en dat willen we graag zo houden!!!