Campagne nieuwsflits

Secretaris Burgerbelangen Enschede 04.04.2013

Burgerbelangen Enschede is onlangs gestart met de eerste campagne bijeenkomsten m.b.t. de Gemeenteraadsverkiezingen 2014.

In klein comité zijn de eerste punten besproken en zijn er enkele uitgangspunten, doelen en werkwijzen doorgesproken. Daaruit is voortgekomen dat we om te beginnen ons richten op twee aspecten. Ten eerste de inzet op het aspect ‘stem lokaal in het stemlokaal’ daarnaast zullen we ons gaan richten op de wijze waarop het partijprogramma wordt opgesteld. Deels zal dit in elkaar steken zoals dit de voorgaande jaren is geweest. Maar we willen in de aanloop naar 2014 toch echt verwezenlijken dat de inbreng van de burger ook opgenomen wordt in het BBE programma. De wijze waarop wij dat gaan doen vormt nog onderdeel van de discussie, maar dat we dat gaan doen staat vast! Dus heeft u omtrent dit plan suggesties en voelt u zich betrokken bij onze partij, mailt u dan naar info@burgerbelangenenschede.nl .

Het campagneteam Burgerbelangen Enschede