Weer poging om lokale partijen te benadelen!!!!!!

André Le Loux 16.05.2013

De rechtsongelijkheid tussen lokale politieke partijen en afdelingen van landelijke partijen heeft er weer een hoofdstuk bij gekregen.

Waar afdelingen van landelijke partijen gebruik maken van overheidssubsidie, moeten lokale partijen in bijna alle gemeenten zelf voor de financiering van hun activiteiten zorgen. Daarover heb ik in een eerdere nieuwsbrief al melding van gemaakt. Deze rechtsongelijkheid wordt nu vergroot met het verplicht invoeren van een giftenreglement voor lokale partijen.

Met de inwerkingtreding van de Wet financiering politieke partijen (Wfpp), per 1 mei 2013, moeten lokale politieke partijen zelf zo’n giftenreglement opstellen. Op het eerste gezicht lijkt dat niet onredelijk, natuurlijk is het goed dat er volledige openheid is over de financiering van een politieke partij. Daar is geen discussie over. Maar het is natuurlijk vreemd en onwenselijk dat er voor lokale afdelingen van landelijke partijen andere regels gelden. Aan hen wordt lokaal niets gevraagd. Zij mogen zich gewoon aansluiten bij het centrale giftenreglement van hun landelijke partij. Je kunt grote vraagtekens zetten bij wat dat bijdraagt aan die gewenste openheid. Uit de praktijken die we onlangs in Limburg en bijvoorbeeld in Amsterdam Zuidoost en Rotterdam hebben gezien, blijkt dat landelijke partijen zich amper met lokale afdelingen bemoeien als het gaat om de controle op geldstromen.

 Het gevoel dat er op het ministerie van Binnenlandse Zaken doelbewust rechtsongelijkheid wordt gecreëerd groeit met de dag. Terwijl de indruk bestond dat de voorgangers van de huidige minister oog hadden voor deze ongelijkheid en ook bereid waren om hier iets aan te doen negeert de huidige minister de lokale partijen.
Met de campagne voor de gemeenteraadsverkiezingen van 2014 in aantocht is het hoog tijd om de alarmbel nog eens flink te luiden.” De leden van de VPPG (Vereniging Plaatselijke Politieke Groeperingen) hebben een motie aangenomen met de oproep om de Wet financiering politieke partijen in overeenstemming te brengen met het uitgangspunt dat elke politieke groepering gelijke kansen moet krijgen in financiering en verplichtingen. Deze zal in Den Haag worden bezorgd.