Avondvierdaagse, back to the 90’s!

Niels van den Berg 13.06.2013

Vorige week las ik een klein artikel over de avond vierdaagse. De avond ervoor sprak ik bij toeval over diezelfde vierdaagse.

Herinneringen hoe ik, als een held aan de hand van mijn vader en omringt door spandoeken van basisscholen, binnenkwam op de finale dag.. Het artikel heeft er mede toe bijgedragen dat ik contact heb gezocht met de secretaris van de Enschedese Wandelbond. En dit was een super gesprek!
Voor de Vrijdag, de slotdag van de vierdaagse hebben meerdere drumbands afgezegd, en dus geen muzikale ondersteuning tijdens de intocht. Dat is meer dan zonde en dus heb ook ik geprobeerd om alsnog iets te regelen. De secretaris meldde mij dat het voor hen moeilijk was om in de media te komen en om bepaalde zaken te organiseren. Ook vroeg ik hem waarom men er niet voor kiest om op een centraal gelegen en markant punt de finish te passeren. Daarop kreeg ik het antwoord dat de politie minder inzet wil of kan plegen, waardoor veiligheid in het gedrang komt.

Tot slot vertelde de man mij dat er begin jaren negentig een deelnemersveld was van bijna zesduizend wandelaars. Tegenwoordig is er een kleine groei waarneembaar en zit men rond de vierentwintighonderd. De afspraak die we gemaakt hebben is dat ik na de vakantie contact zoek met de wandelbond, om zodoende te proberen, in 2014 een deelnemers aantal van rond de vijfduizend te realiseren! Het liefst met een slotakkoord op de oude markt, danwel op het Van Heekplein, dat verdient de vereniging, de organisatie, maar bovenal ook het evenement op zichzelf!
Back to the 90’s!