Ondernemers willen voor werkgelegenheid een bereikbare stad!!

Albert Veldt 13.06.2013

Tijdens de laatste Opinie053 konden mensen inspreken over bezuinigingen.

Er werd veel gebruik van gemaakt, helaas ook veel mensen die iets niet wilden bezuinigen, maar dan niet aangaven wáár dan wel op, want één ding staat zeker, linksom of rechtsom er zal ingeleverd moeten worden. Ook mooi dat IKT en MKB met twee insprekers zich stoorden aan de slechte bereikbaarheid van het Centrum en de doorsteekbaarheid dit zou in hun optiek gaan ten laste van werkgelegenheid en ook ongunstig zijn voor het milieu, als voorbeeld noemden zij de mensen die servicediensten verrichten zoals loodgieters, elektriciens, bezorgdiensten etc. Die moeten vele kilometers omrijden wat tijd en brandstof kost?
Economie en bereikbaarheid is sterk aan elkaar verbonden. Als de bereikbaarheid goed is, is de reistijd korter en zullen mensen eerder geneigd zijn daar te werken óf vanuit die plaats naar een andere plaats te rijden om te werken. Enschede staat wat bereikbaarheid op de 48-ste plaats!! Derhalve vinden wij nog steeds dat de politiek een verkeerde keuze heeft gemaakt en maakt om de doorsteekbaarheid van de stad van Oost naar West (vroeger de Boulevard) nu onmogelijk te maken. Zelfs aan het eind van de Kuipersdijk kun je op geen enkele kant op behalve de parkeergarage in!!! Naar Oost of West is vanaf de Kuipersdijk onmogelijk.
Hetzelfde hielden wij ze voor (als voorstanders) bij ontsluiting via de NOEK en de radialen naar de stad toe. Als de bereikbaarheid slecht blijft en de politiek dit niet in wil zien zullen mogelijk hier gevestigde ondernemers wegtrekken naar aantrekkelijker gebieden, ook starters zullen zich bezinnen alvorens hier te beginnen.