Concernrapportage en Financieel kader 2014 in de laatste vergadering voor het zomer reces,

Ben Sanders 27.06.2013

Normaal gesproken wordt in de laatste Raadsvergadering voor het zomerreces de Concernrapportage en Kadernota behandeld.

Dit jaar hebben wij op maandagmiddag en -avond 1 juli geen ‘Kadernota’ maar het ‘Financieel kader 2014’ en de ‘Concernrapportage 2013’ te bespreken.

Bij de meeste raadsfracties is het gebruikelijk dat de fractievoorzitter in deze vergaderingen het woord voert en de standpunten van de partij verwoord. Bij Burgerbelangen doen wij dat al jaren iets anders n.l. om en om. In 2010, het eerste jaar na de verkiezingen, heeft onze fractievoorzitter André Le Loux het verwoord, in 2011 heeft Ben Sanders het gedaan, in 2012 heeft Albert Veldt het gedaan en dit jaar zal Niels v.d. Berg het voor zijn rekening nemen. Hiermee bereiken wij dat het verwoorden van onze BBE standpunten m.b.t. wat wij moeten, willen en kunnen in deze meestal toch wel ingewikkelde raadsvoorstellen, voor alle fractieleden dezelfde betrokkenheid, voorbereiding en inspanning heeft en wij het samen door- en uitwerken en elkaar optimaal supporten m.b.t. het te houden betoog namens BBE. Bijkomend voordeel is ook dat André -zoals hij met zijn gezin al jaren doet- eind juni welverdiend en met een gerust hart op vakantie kan gaan naar hun geliefde Italië.

Na deze 1 juli vergadering begint voor de Raadsleden het zomerreces welke duurt tot 26 augustus. In deze vakantieperiode is er altijd -7 dagen per week- wel één of meerdere van de BBE raadsleden voor de burger bereikbaar via e-mail: info@burgerbelangenenschede.nl en / of telefonisch via: 06.47.072.888. Wij, het bestuur en de fractieleden van BBE wensen een ieder een hele fijne en vooral zonnige vakantie toe in binnen- of buitenland.