Voor spek en bonen

Niels van den Berg 27.06.2013

Donderdag 20 juni heb ik samen met onze wethouder Hans van Agteren de wijkraad Twekkelerveld bezocht.

Dit naar aanleiding van de laatste Stadsdeelcommissie vergadering in Noord. Daar stond onlangs studentenproblematiek op de agenda en heeft er een discussie plaatsgevonden tussen raadsleden, woningbouwcorporaties, studenten en omwonenden. Na afloop werd ik aangesproken door een van de leden van de wijkraad. Hij stelde dat, wanneer dit inspraak c.q. debat met de burger moest voorstellen, hij zwaar teleurgesteld is en er weinig vertrouwen in heeft. Ik heb een tijd met hem gesproken en hem de toezegging gedaan om op korte termijn de wijkraad te bezoeken. Dat is dus gebeurd en Hans van Agteren heeft met ambtelijke ondersteuning de verhalen aangehoord en keurig antwoord gegeven.

Bewoners geven aan dat hun wijk verpauperd. Dat maximale percentages worden overschreden wanneer het om onzelfstandige bewoning gaat. De student op zich is het probleem niet, de huisjesmelkers des te meer. Aantallen studenten kloppen niet met het aantal kamers. Veel oprechte emoties zijn getoond. Ik heb niets gezegd en alleen maar geluisterd. Geluisterd naar de burgers in de zaal en naar onze wethouder. Wetende dat hij de zaak heel serieus opneemt. Ik zat er als het ware voor spek en bonen bij.. en toch ook niet helemaal want als het over een jaar nog altijd zo is zoals het nu feitelijk blijkt te zijn, kom ik uit de slaapstand. En Hans, de wethouder die een welgemeend en verdiend applaus kreeg van de burgers in de zaal na afloop. Onze Hans van Agteren die het volste vertrouwen van de fractie geniet, weet anderzijds ook dat de jonge pitbull in “zijn” fractie hem erop aan zal spreken en wat in beweging brengt wanneer het over een jaar nog zo is, zoals het is.

Dat is het mooie van dualisme. Zover zal het echter niet gaan komen. De toezegging van “stand still” tot januari 2014 voor de wijk Twekkelerveld en dan eens kijken hoe de zaken ervoor staan, was voor mij de toezegging dat het absoluut wel in orde komt. Zat ik er dus toch voor spek en bonen bij…