Workshop stadsdeel- en wijkniveau:

Ben Sanders 12.09.2013

Afgelopen weken hebben we als raadsleden enkele workshops gehad m.b.t. de Raad en de toekomst.

Ik mocht gastheer- gespreksleider zijn bij de workshop stadsdeelgewijs werken en stadsdeel- en wijkniveau. Centraal stonden de vragen: Waar vindt de gemeente zijn betekenis in de nieuwe wijkaanpak en welke rol is er voor bestuur en politiek? Het was de bedoeling dat in deze workshops vooral voorbeelden en uitdagingen in de sfeer van welzijn, zorg en woonomgeving werden benoemd.

Welke meerwaarde hebben en krijgen wij op wijk- en stadsdeelniveau in de komende jaren als enerzijds de burger steeds meer ruimte en mogelijkheden krijgt om zelf initiatief te nemen op terreinen waar voorheen de overheid het initiatief had. En zal het stadsdeel dan ook de plaats zijn waar de komende jaren het succes van het gemeentebeleid grotendeels zal moeten worden gerealiseerd, m.b.t. de zorg, talentontwikkeling, participatie, beheer, veiligheid en leefbaarheid. Kortom: in de wijken moet het vooral gebeuren.

Ook is er gesproken over welke rol de lokale overheid hierbij heeft en in het bijzonder het raadslid. Welke eisen dat aan de raad stelt en ook aan zijn vergaderstructuur maar vooral aan de rol van de Stadsdeelcommissie leden. Al deze zaken moeten tevens een aftrap voor een latere discussie zijn en dan m.b.t. welke positieve ervaringen hebben we in de afgelopen vier jaar in stadsdelen opgedaan. Wat moeten we vooral niet meer doen. Wat zijn de ervaringen van de burgers, de Dorp- en Wijkraden en van de stadsdeelcommissieleden geweest? Verdienen onze 5 stadsdeel commissies waar landelijk grote belangstelling voor is, nieuwe uitdagingen? Wat vindt u? Hebt u ideeƫn, een mening en/of verbeterpunten meld ze ons dan.