Aantal Wijkagenten ver onder de maat.

André Le Loux 26.09.2013

Afgelopen maandag heb ik vragen gesteld over het aantal wijkagenten en, zoals verwacht, in Enschede hebben we 25 wijkagenten

terwijl we er 33 moeten hebben. De burgemeester moest ook nog erkennen dat deze 25 ook nog op andere terreinen worden ingezet, dus effectief hebben we nog minder wijkagenten.
Van de slogan ‘meer blauw op straat ‘ komt dus niets terecht. De burgemeester gaf ook nog aan dat we pas in 2015 op sterkte zouden zijn. Ook daar hebben wij niet veel vertrouwen in. Ik heb er dan ook bij de burgemeester op aangedrongen een brief te schrijven naar minister Opstelten en te eisen dat hij zijn belofte nakomt. Hoewel de burgemeester eerst aangaf dat een zinloze missie te vinden, heeft hij nu richting mij aangegeven om in samenwerking met de gehele regio, een brief op te stellen richting Opstelten.
Dat dit geen overbodige luxe is blijkt wel uit de situatie in Wierden. Op het moment dat de wijkagent op vakantie is blijft het werk weken liggen. Het is ongelooflijk als je zoiets hoort. Maar misschien een tip voor het inbrekersgilde!!!