20 jaar Burgerbelangen in vogelvlucht II

Ben Sanders 25.10.2013

Burgerbelangen – 2013

Ik ben inmiddels alweer 10 jaar lid, waarvan 2 jaar voorzitter en nu bijna 8 jaar raadslid.

Ik voel mij dan ook een echte BBE-er en ben ik zeer nauw betrokken bij alles wat speelt rondom Burgerbelangen Enschede.

Toen midden 2003 het bestuur mij vroeg of BBE misschien iets voor mij was heb ik wat bedenktijd gevraagd, en na een oriënterend gesprek met het bestuur bij Koos thuis, ben ik in november lid geworden van de vereniging en ben ik vanaf die tijd van de “partij”. Dat er toen enige wrevel in de fractie was, dat was mij niet bekend totdat ik uit het jaarverslag over 2003 vernam dat het de taak van de fractievoorzitster was om voor een jaarverslag te zorgen, maar zij stelde: “ik ben niet van zins het bestuur van Burgerbelangen Enschede inzage te geven in het reilen en zeilen van de fractie.” De toenmalige BBE wethouder André le Loux gaf aan dat hij constant bezig was met zaken van de fractie om die te corrigeren en dat hij dat niet lang meer zou volhouden.

Nadat de dames uit de fractie waren gestapt, had coalitiepartij BBE ineens naast de wethouder nog maar een raadslid over. Koos van Maanen, toen voorzitter BBE, werd gevraagd als fractieondersteuner en als zodanig ook beëdigd. Voor de opengevallen functie van voorzitter werd ik gevraagd en na een ja antwoord in de vergadering van 2 juni 2004 benoemd tot interim voorzitter tot aan de jaarvergadering. Wel kreeg ik gelijk de opdracht mee om alles in het werk te stellen om de partij te laten groeien en voor te bereiden op de verkiezingen in 2006. Tijdens de jaarvergadering 2005 werd ik definitief gekozen tot partijvoorzitter van BBE. Door de grote inzet van allen groeide de partij gestaag en was er weer sprake van vreugde en van vertrouwen en respect voor en in elkaar. Dat betaalde zich in 2006 uit en konden wij de als verloren beschouwde twee zetels van de dames terughalen. BBE kwam met drie zetels terug in de raad als oppositiepartij. De zetels werden bezet door Roel Blauw, Hans van Agteren en ondergetekende.

Daarnaast had de fractie al sinds oktober 2004 een hele goede en gedreven assistent in de persoon van Ruud van Leeuwen, en als deskundige fractieadviseurs Andre le Loux en Albert Veld. Het mag duidelijk zijn dat m.n. door de goede verstandhouding in de fractie en tussen fractie en bestuur, BBE al snel weer een serieus genomen partij binnen de gemeente werd. Mede daardoor konden wij zo goed als al onze speerpunten in die tijd verwezenlijken. Het BBE ledental was vrij constant maar de interesse van sympathisanten als niet leden naar onze fractienieuwsbrief, blijft constant groeien. De voorbereidingen naar, en de verkiezingen in 2010 zelf, verliepen een stuk makkelijker en soepeler m.n. omdat iedereen in de achterliggende tijd tot de conclusie was gekomen dat BBE met de behaalde resultaten en de vernieuwde kieslijst met Hans van Agteren als lijsttrekker en Andre le Loux weer als verkiesbare kandidaat wel eens een groeiende partij kon worden met wederom coalitieambities. Het vermoeden werd bewaarheid en BBE kwam terug met vier zetels in de gemeenteraad en als coalitiepartner konden wij met Hans van Agteren een goede wethouder leveren.